Tietoisuutta pakeneva trauma yksilön ja yhteiskunnan haasteena

Tässä tekstissä käytetty traumaan liittyvä käsitteistö ja teoriapohjan kuvaus pohjautuvat Mai...