Kategoria: Toimintaa

Voimaryhmä

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry kehittää vertaistuki toimintaa trauman ja dissosiaatiohäiriöiden kanssa eläville. Tavoitteenamme on luoda yhteinen ja neutraali kohtaamispaikka pienyhteisöille.

Lue lisää

Keho omaksi – psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä

Keho omaksi -ryhmä on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä, jossa tutustutaan, tutkitaan ja vahvistetaan sisäistä yhteyttä ja vastavuoroisuuden kokemuksia kehollisuuden eri teemoja hyödyntäen. Tavoitteena ryhmässä on vakauden, itsesäätelytaitojen ja integraation vahvistuminen sekä altistuminen ryhmässä näkyvänä olemiselle.

Lue lisää

Joogaa palautumisen tueksi TCTSY – Traumasensitiivinen jooga

Omassa kehossa oleminen voi olla monista syistä haastavaa. Joskus haastavien kokemusten seurauksena kehon voi olla vaikea löytää hermostolliseen tasapainoon. TCTSY – traumasensitiivinen jooga on syntynyt tukemaan palautumista ja toipumista, jokaisen omaa yksilöllistä kokonaisuutta arvostaen. Harjoitus pyrkii luomaan korjaavia mahdollisuuksia nimenomaan niille hermoston ja aivojen alueille, joille on elämänkokemuksissa saattanut syntyä rasitetta.

Lue lisää