Monesti kaiken takana onkin trauma

Kuvassa 1 on nähtävissä, miten rakenteellinen dissosiaatioteoria antaa mallin ymmärtää voimakkaaat reaktiot dissosiaatio-oireina; Janina Fisherin suosittelemassa hoitokäytännössä oletetaan kaikkien nykytilanteeseen nähden voimakkaiden reaktioiden olevan peräisin persoonallisuuden osista.

Lue lisää