Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n  taidenurkkaus

Millaiselta maailma näyttäisi, jos ihmisellä ei olisi kykyä taiteelliseen ilmaisuun? Taide koskettaa meitä, koska se koskettaa tunteitamme. Vaikka kieli on eittämättä keskeisin ihmisten välisen vuorovaikutuksen väline, arkikieli ei useinkaan tavoita syvimpää sisintämme. Trauman taakse piiloutuu vahvoja tunteita, joiden ilmaiseminen onnistuu usein vain intuition ja luovuuden kautta. Ilmaisetko iloa, surua, pelkoa, vihaa tai rakkautta runoilla, valokuvilla tai piirroksilla? Julkaisemme kotisivuillamme Taidenurkkauksessa yhdistyksen jäsenten omia taiteellisia teoksia.

Miksi?

Koska taiteella on parantava vaikutus.

”Todistajan tarve on Sophie Richmanin mukaan yleismaailmallinen ja yleinen; tutustumme itseemme muiden tunnustamisen kautta. Mutta traumaselviytyjälle, jonka kokemus on kaoottinen ja pirstoutunut, todistajatoiminto on erityisen tärkeää; se tarjoaa mahdollisuuden yhteyden korjautumiseen ja integraatioon.

Vertauskuvallinen taiteellinen ilmaisu mahdollistaa itsemme turvallisen tarkastelun ulkoapäin yhdessä toisten todistajien kanssa. Kun trauma on muuttuu taiteelliseksi tuotteeksi, mahdollistaa se, sekä taitellisen työn aikana ja sen jälkeen, kokemuksen reflektion. Tämä tuo traumatisoituneen identiteettiä kannattelevaan rikkinäisen tarinaan koherenssia.

Taiteen luominen voi johtaa lähes ekstaasilta tuntuviin flow-tiloihin, joissa voi hetkittäin tuntua kuin omaa henkilökohtaista minuutta ei olisi lainkaan. Itseäni on kiinnostanut erityisesti nämä flow-tilat, koska kuten Richmankin toteaa, ne ovat hyvin samankaltaisia kuin hypnoottisen transsit.”

Kirjoittanut Kati Sarvela
Teksti on julkaistu alunperin Traumainformoitu sote ja ope Facebook sivulla.

 

Tekstejä

Runoja ym. jäseniltämme

Musiikki / videot

Tutustu kappaleisiin täällä

Video 1:
Kosminen Tahinko – Milloin on minun vuoro? (Spontaani laulu sisäisten lasten kuorosta kertoen)
Laulu kertoo ensinnäkin siitä, miten Kosminen Tahinko on kokenut dissosiaation ja lisäksi hänen eheytymisprosessistaan

 

Haluaisitko esitellä töitäsi tällä sivulla? Lähetä ne meille osoitteeseen:

info@disso.fi