Hyvinvoinnin eriytyminen

Traumatisoituminen voi altistaa hyvinvoinnin heikkenemiselle monella tapaa. Jos traumatisoitumista tai dissosiaatiohäiriötä ei tunnisteta, hoito ei välttämättä ole riittävän tehokasta tai…...
Image by teeveesee on Pixabay

Sofia kirjoittaa hyvinvoinnin eriytymisestä, jolle traumatisoituminen voi altistaa. Me kaikki voimme tukea traumatietoisuuden yleistymistä jakamalla aiheesta tietoa esim. somessa tai lähipiirissämme.

Traumatisoituminen voi altistaa hyvinvoinnin heikkenemiselle monella tapaa. Jos traumatisoitumista tai dissosiaatiohäiriötä ei tunnisteta, hoito ei välttämättä ole riittävän tehokasta tai oikeanlaista ja se voi vaarantaa opiskelu- tai työkyvyn. Työkyvyn menetys voi johtaa syrjäytymiseen tai taloudellisiin ongelmiin. Traumat voivat aiheuttaa haasteita parisuhteeseen ja vanhemmuuteen – tiedetään, että hoitamattomat traumat saattavat siirtyä sukupolvelta toiselle. 

 

Traumatisoitunut ei välttämättä osaa tunnistaa ja kuvata kokemuksiaan tarkasti, eikä voimavaroja aina ole avun etsimiseen. Siksi olisi tärkeää, että terveys- ja hyvinvointialan työntekijät osaisivat tunnistaa traumaan ja dissosiaatiohäiriöön liittyviä piirteitä ja tukea avuntarvitsijoita mahdollisimman hyvin. Valitettavasti on kuitenkin paljon tapauksia, joissa toimivan avun (yleensä traumaterapian) saamiseen on kulunut vuosia tai vuosikymmeniä oireilun alkamisesta. Voi olla vain tuurista kiinni tunnistaako psykiatri tai terapeutti traumaa oireilun taustalla. Yleinen traumatietoisuus sote-alalla voisi nopeuttaa oikean diagnoosin saamista ja auttaa ehkäisemään oireiden pahenemista tai niiden ylisukupolvisuutta.

 

Osalla traumatisoituneita on mahdollisuus hakeutua työterveyshuollon kautta tai omalla kustannuksella yksityiselle sektorille hoitoon. Tuolloin vastaanotolle voi päästä hyvinkin nopeasti ja palveluntarjoajan voi valita itse. Kaikilla ei tätä mahdollisuutta kuitenkaan ole, ja alueellisista eroista johtuen palveluntarjoajia voi olla lähettyvillä vain vähän jos lainkaan. Tähän onneksi yleistyvät nettipalvelut ovat tuoneet helpotusta, terapia- tai lääkärikäynnin voi joissain tapauksissa hoitaa videopuheluna. 

 

Me kaikki voimme tukea traumatietoisuuden yleistymistä jakamalla aiheesta tietoa esim. somessa tai lähipiirissämme. Disso ry pyrkii nostamaan esiin kokemusasiantuntijoiden, mielenterveysalan ammattilaisten, tutkijoiden sekä traumatisoituneiden itsensä ja heidän läheistensä tuottamaa sisältöä. Traumasta on mahdollista toipua ja jokaisella on oikeus saada tarvitsemaansa tietoa ja tukea – riippumatta tuloista, asuinpaikasta, ammatista tai perhesuhteista.  

Lisää kirjoituksia ammatilaisilta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö vertaisuudesta tutki ja kehitti vertaistuen muotoja vakavasti traumatisoituneille. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaiset vertaistukimuodot sopivat parhaiten kohderyhmälle sekä mikä vertaisuudessa auttaa kohderyhmää. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:lle toteutetussa opinnäytetyössä oli kaksi kantavaa teemaa:
Yhdistyksen vertaistoimintojen kehittäminen uuden vertaistukiryhmän pilotoinnin avulla. Vertaisuuden hyötyjen tutkiminen teorian sekä pilottiryhmästä saatujen tulosten perusteella.

lue lisää
Oulun hoitomalli epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon

Oulun hoitomalli epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon

Pitkään epävakaata persoonallisuushäiriötä pidettiin parantumattomana sairautena. Nykyään käsitys on kuitenkin, että häiriöstä voi toipua onnistuneesti, eikä epävakaa ihminen ole läheisilleen vaarallinen.

Alanampa-Kantanen toivoo, että häiriöstä puhuttaisiin myönteisemmin, myös siitä kärsiviä varten.

– Jos olet saanut diagnoosin, vaikka kaikki olisi nyt kamalaa ja sekaisin, oikealla tuella asiat voivat muuttua. Se vaatii myös, että itsekin osallistut ja avaat itsesi muille, hän muistuttaa.

lue lisää
Koskettamisen tabu ja potentiaali psykoterapiassa

Koskettamisen tabu ja potentiaali psykoterapiassa

Danan mielestä meidän tulisi tarkastella koskettamisen tabua uudessa valossa. Hän on hyödyntänyt kosketusta omassa terapiatyössään jo useamman vuoden ajan Stephen Porgesin polyvagaaliteorian ohjaamana. Hänen mukaansa fyysinen kontakti voi olla perustavalla tavalla parantava kokemus, kun sitä käytetään tietoisesti, sensitiivisesti, kunnioittavasti ja yhdessä sovitusti.

lue lisää
Irene Lyon – Orientaatio

Irene Lyon – Orientaatio

Orientaatio (orienting) on yksi tärkeimmistä käsitteistä trauman somaattisissa hoitomuodoissa.. Videolla trauman somaattiseen hoitoon erikoistunut valmentaja Irene Lyon (MSc; tieteen maisteri, terveystiede) kertoo tiivistetysti orientaation merkityksestä toipumisessa.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry