Somatic Experiencing Finland ry

Helmikussa 2023 Somatic Experiencing Finland ry järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa kaksipäiväisen Somatic Experiencing® -johdantokurssin verkossa 25.-26.2.2023. Tämä kurssi on maksullinen…...

Somatic Experiencing -menetelmä Suomessa

Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti Somatic Experiencing -menetelmästä ja Somatic Experiencing Finland ry:n tapahtumista.

Somatic Experiencing -menetelmä

Somatic Experiencing (lyhyesti SE) on keho-orientoitunut terapiamuoto posttraumaattisen stressin (PTSD) hoitoon. Sen kehityksen aloitti Peter Levine 1970-luvulla. Menetelmän kattojärjestö on Somatic Experiencing International. Monissa Euroopan maissa, Ruotsi mukaan lukien, SE-terapeutteja on jo runsaasti; Suomessa vasta muutamia.

Peter Levinen ensimmäinen kirja ”Waking the Tiger” on suomennettu. ”Kun tiikeri herää – trauma ja toipuminen” -teosta myy mm. Traumaterapiakeskus, joka kuvaa teosta sanoin:

”Peter A. Levinen ”Waking the Tiger – Healing trauma” kirja on traumaterapian klassikko. Levinen kirja korvaa traumaa koskevien teorioiden ja termien vyyhden yhtenäisellä kuvauksella traumatisoitumisen syistä, oireiden kehittymisestä sekä trauman purkamisen ja ehkäisemisen menetelmistä. Levinen teos on yksi traumatutkimuksen virstanpylväistä. Se tarjoaa yleistajuista tietoa ja käytännön välineitä traumatisoivien tapahtumien kanssa tekemiseen joutuville – meille kaikille.”

Somatic Experiencing Finland ry

SE on vasta rantautumassa Suomeen. Somatic Experiencing Finland ry on vuonna 2021 perustettu yhdistys, joka pyrkii kasvattamaan tietoisuutta SE:stä sekä mahdollistamaan SE-koulutuksen tuomisen Suomeen.

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat löytyvät Facebookista ”Somatic Experiencing Finland” sivun kautta. Lisätietoa myös alempana tällä sivulla.

Yhdistys järjestää mm. kaikille avoimia, ilmaisia webinaareja ”Mitä SE on?”. Viimeksi webinaari järjestettiin 18.1.2023.

Helmikuussa 2023 yhdistys järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa kaksipäiväisen Somatic Experiencing® -johdantokurssin verkossa 25.-26.2.2023. Tämä kurssi on maksullinen ja englanniksi. Lisää tietoa tästä johdantokurssista alla kuvan jälkeen.

Vuonna 2024 toivottavasti alkaa Suomen ensimmäinen kolmivuotinen Somatic Experiencing Practitioner -koulutus.

Logo of Somatic Experiencing International (https://traumahealing.org/)
Kaksipäiväisen Somatic Experiencing® -johdantokurssin verkossa 25.-26.2.2023.

Huom. Allaolevat tiedot on lisätty Disso ry:n nettisivuille 22.1.2023. Tarkistathan ajantasaiset tiedot johdantokurssin Facebook-tapahtumasta:

Somatic Experiencing -johdantokurssi 25.-26.2.2023 verkossa | Facebook

Johdantokurssin tarkoituksena on oppia ymmärtämään syvemmin mistä Somatic Experiencing -menetelmässä on kyse. Mikäli olet kiinnostunut lähtemään Suomessa järjestettävään ensimmäiseen kolmivuotiseen Somatic Experiencing Practitioner -koulutukseen keväällä 2024, sinun tulee olla käynyt tällainen kaksipäiväinen johdantokurssi. Johdantokurssille osallistuminen ei kuitenkaan edellytä kolmen vuoden koulutukseen sitoutumista. Voit siis osallistua vain tälle kurssille omaksi hyödyksi tai pieneksi ammatilliseksi lisäksi, ymmärtääksesi paremmin trauman kohdanneita ihmisiä.

Nämä kaksi päivää antavat osallistujille sekä teoreettista ymmärrystä että omakohtaisen käytännön kokemuksen Somatic Experiencing -menetelmästä. Ne antavat myös kokemuksellisen mahdollisuuden tehdä päätös lähteäkö kolmivuotiseen koulutukseen mukaan.

Kenelle johdantokurssi on tarkoitettu?

Lähtökohtaisesti kurssi sopii kaikille jotka haluavat ymmärtää traumaa paremmin. Se sopii toimijoille, jotka kohtaavat traumatisoituneita, post-traumaattisesta ja/tai kroonisesta stressistä kärsiviä ihmisiä työssään. Esimerkkeinä auttamis-ammateissa toimivat kuten psykologit, psykoterapeutit, lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuoltoalan ammattilaiset, opettajat, sosiaali-alan työntekijät, kehoterapeutit ja muut terapeutit. Johdantokurssille ei ole muodollisia koulutusvaatimuksia.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii saksalainen psykoterapeutti ja kansainvälinen SE-kouluttaja Doris Rothbauer. Doris on saksalainen laillistettu psykoterapeutti, jolla on yli 20 vuoden kokemus asiakastyöstä Münchenissä. Hän työskentelee SE-kouluttajana ympäri Eurooppaa. Doris on erittäin pidetty kouluttaja, joka painottaa kiintymys- ja kehityksellisten traumojen sekä shokkitrauman vuorovaikutusta.

Doris toimii kouluttajana myös vuonna 2024 Suomessa alkavan SE-koulutuksen ensimmäisenä ja toisena vuonna. Ensimmäisen vuoden päivämäärät ovat 4.-9.4.2024 ja 29.10-3.11.2024.

Muuta

Johdanto järjestetään Zoomin välityksellä 25.-26.2.2023 klo 10-13 ja 14.30-17.30 Suomen aikaa kumpanakin päivänä. Linkki lähetetään osallistujille pari päivää ennen koulutuksen alkua.

Opetuskieli on englanti. Koulutuksen aikana käytävät pienryhmäkeskustelut voi myös käydä suomeksi. Mikäli sinulla on haasteita kielen kanssa, mainitse asiasta ilmoittautumisesi yhteydessä.

Hinta ja ilmoittautuminen

Tämän ensimmäisen järjestämämme johdantokurssin hinta on 300€. Seuraavien järjestettävien johdantokurssien hinta tulee olemaan pohjoismaisten standardien mukaisesti 330€ (sis. ALV).

Ilmoittautumiset Google-lomakkeen kautta. Jos tämä tuottaa sinulle ongelmia, ota yhteyttä somaticfinland@gmail.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä lähetämme sinulle laskun. Vain maksun suorittamalla sinulle on varattu paikka koulutukseen. Paikkoja on rajoitetusti.

Peruutusehdot

Jos järjestäjä, Somatic Experiencing Finland, peruuttaa koulutuksen, maksettu ilmoittautumis-/osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Järjestäjä ei kuitenkaan ole vastuussa kuluista, joita on voinut aiheutua osallistujan muista peruutuksista (lastenhoitaja, jne.).

Jos koulutuspäiviä joudutaan siirtämään järjestäjästä riippumattomista syistä (esim. kouluttajan sairastuminen), ilmoittautuminen siirretään uudelle ajankohdalle. Hyvitystä ei tällöin myönnetä.

Jos opiskelija peruuttaa osallistumisensa viimeistään 10.2.2023, osallistumismaksusta palautetaan 200€. Tämän päivämäärän jälkeen osallistumismaksua ei hyvitetä.

Lisätietoja

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä meihin somaticfinland(at)gmail.com

Terveisin,

Lea, Amita ja Mariel
Somatic Experiencing Finland

Lisää kirjoituksia ammatilaisilta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö vertaisuudesta tutki ja kehitti vertaistuen muotoja vakavasti traumatisoituneille. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaiset vertaistukimuodot sopivat parhaiten kohderyhmälle sekä mikä vertaisuudessa auttaa kohderyhmää. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:lle toteutetussa opinnäytetyössä oli kaksi kantavaa teemaa:
Yhdistyksen vertaistoimintojen kehittäminen uuden vertaistukiryhmän pilotoinnin avulla. Vertaisuuden hyötyjen tutkiminen teorian sekä pilottiryhmästä saatujen tulosten perusteella.

lue lisää
Hyvinvoinnin eriytyminen

Hyvinvoinnin eriytyminen

Traumatisoituminen voi altistaa hyvinvoinnin heikkenemiselle monella tapaa. Jos traumatisoitumista tai dissosiaatiohäiriötä ei tunnisteta, hoito ei välttämättä ole riittävän tehokasta tai oikeanlaista ja se voi vaarantaa opiskelu- tai työkyvyn. Työkyvyn menetys voi johtaa syrjäytymiseen tai taloudellisiin ongelmiin. … Yleinen traumatietoisuus sote-alalla voisi nopeuttaa oikean diagnoosin saamista ja auttaa ehkäisemään oireiden pahenemista tai niiden ylisukupolvisuutta.

lue lisää
Oulun hoitomalli epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon

Oulun hoitomalli epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon

Pitkään epävakaata persoonallisuushäiriötä pidettiin parantumattomana sairautena. Nykyään käsitys on kuitenkin, että häiriöstä voi toipua onnistuneesti, eikä epävakaa ihminen ole läheisilleen vaarallinen.

Alanampa-Kantanen toivoo, että häiriöstä puhuttaisiin myönteisemmin, myös siitä kärsiviä varten.

– Jos olet saanut diagnoosin, vaikka kaikki olisi nyt kamalaa ja sekaisin, oikealla tuella asiat voivat muuttua. Se vaatii myös, että itsekin osallistut ja avaat itsesi muille, hän muistuttaa.

lue lisää
Koskettamisen tabu ja potentiaali psykoterapiassa

Koskettamisen tabu ja potentiaali psykoterapiassa

Danan mielestä meidän tulisi tarkastella koskettamisen tabua uudessa valossa. Hän on hyödyntänyt kosketusta omassa terapiatyössään jo useamman vuoden ajan Stephen Porgesin polyvagaaliteorian ohjaamana. Hänen mukaansa fyysinen kontakti voi olla perustavalla tavalla parantava kokemus, kun sitä käytetään tietoisesti, sensitiivisesti, kunnioittavasti ja yhdessä sovitusti.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry