Peaceful Impact on julkaissut Youtubessa nyt kokonaisuudessaan trauma- ja dissosiaatiodokumenttinsa! Dokumentti on katsottavissa tältä sivulta lyhyen esittelyn alta.

Dokumentin ensimmäisen jakson aiheena on kestävä psykiatria. Se tarkoittaa psykiatri Anssi Leikolan mukaan pelkistetysti sanoen emotionaalisen trauman merkityksen ymmärtämistä psykiatriassa ja sitä myötä traumainformoitua hoitoa. Emotionaalisen trauman teemaa avataan dokumentin toisessa jaksossa. On muun muassa tärkeää ymmärtää, kuinka paljon haavoittuvaisempi ihminen on traumoille lapsena aikuisikään verrattuna.

Dokumentin kolmas ja neljäs jakso käsittelevät psykiatri Anssi Leikolan työskentelyssä tärkeitä teorioita, jotka auttavat trauman ymmärtämisessä ja hoitamisessa. Kolmannen jakson aihe on rakenteellinen dissosiaatio, joka selittää mm. lapsuuden trauman synnyn mekanismia ja sitä, kuinka se vuosien päästäkin voi vaikuttaa ihmisen elämään ja hänen valintoihinsa. Neljäs jakso kertoo polyvagaalisesta teoriasta. Se selittää tahdosta riippumattoman autonomisen hermostomme reagoimista vaaratilanteissa, ja kuinka myös nuo suojautumisreaktiot voivat traumoissa ”jäädä päälle” ts. loppuunsaattamattomiksi aiheuttaen myöhemmässä elämässä voimakkaita reaktioita. Lisäksi polyvagaalinen teoria selittää turvallisuuden tunteen tärkeää asemaa, sillä sekin välittyy autonomiseen hermostoon kuuluvan vagushermon kautta.

Traumainformoitu hoito on hoitoa, jossa luodaan aluksi ennen kaikkea edellä mainittua turvallisuutta, ja luottamusta. Siinä ihminen tulee kokonaisuudessaan, kaikkine puolineen nähdyksi, mikä itsessään on parantavaa. Tällainen terapia vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä toipuminen vaatii toistuvia korjaavia kokemuksia.

Sarjan päättää toisen tällä dokumentilla esiintyvän traumaselviytyjän, Carita Kilpisen, rohkean avoin kokemuspuheenvuoro omasta terapiaprosessistaan ja mm. vertaisten löytämisen suuresta merkityksestä. Carita on äänessä myös videon aiemmissa jaksoissa.

Tässä vielä kooste dokumentin jaksojen teemoista:

1. Kestävä psykiatria
2. Emotionaalinen trauma
3. Rakenteellinen dissosiaatio
4. Polyvagaalinen teoria
5. Traumainformoitu hoito
6. Kokemuspuheenvuoro

Dokumentti suomeksi (Youtube-soittolista):

 

The Trauma and Dissociation documentary by Peaceful Impact Publisher:

 

Julkaistu 4.9.2018. Päivitetty 6.9. (soittolistat videoista linkitetty), 12.9. (rakenteellinen dissosiaatio), 15.9. (polyvagaalinen teoria, traumainformoitu hoito), 17.9. (kokemuspuheenvuoro, artikkelin päivitys lopulliseen muotoon).