Kyselytutkimus traumanjälkeisistä oireista kärsivien ihmisten
kokemuksista terveydenhuollossa saadusta kohtelusta
Tällä kyselytutkimuksella kerätään tietoa traumanjälkeisistä oireista  
kärsivien ihmisten kokemuksista terveydenhuollossa saadusta  
kohtelusta. Traumanjälkeisillä oireilla tarkoitetaan kaikkea sitä  
oireiden kirjoa, mitä ihminen voi kokea traumaattisten ja  
ylivoimaisten stressaavien tapahtumien seurauksena (yksinkertaisista  
PTSD-oireista vakaviin dissosiaatiohäiriöihin). Tässä kyselyssä  
kohtelulla tarkoitetaan varsinaisten hoitopäätösten ja hoidollisten  
ratkaisujen lisäksi myös työntekijöiden vuorovaikutustapoja ja  
yhteistyösuhteen laatua.

Vastaamiseen kuluva aika on yksilöllistä, koska kysymykset ovat pääosin avoimia. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselytutkimuksen toteuttaminen ja raportointi on Oulun yliopiston traumapsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen (vv. 2017-2019) opinnäytetyö. Kyselytutkimuksen on laatinut traumapsykoterapeutti Jonna Södervall-Väyrynen.

Kysely on avoinna 30.9.2018 asti.

Linkki kyselyyn : https://link.webropolsurveys.com/S/FEA5384083FD9931