DISSO RY:N TARJOAMAA TOIMINTAA

Disso ry:n vertaiskahvilat

 

 

Paikkakunnittain:

Helsinki

Ti 28.1. / 25.2. / 24.3. / 28.4. / 26.5. / 23.6. klo 18-20 Pasilan asukastalo, Topparikuja 2, 00520 Helsinki *

* tapaamiset jatkossa Pasilan asukastalolla kuun viimeisenä tiistaina pl. ennen kesätaukoa.

Joensuu

Ke 15.1. / 5.2. / 26.2. klo 18-20. Paikka: Geneesi, Siltakatu 20 A31, 80100 Joensuu, ryhmätilat

Kuopio

Ke 8.1. / 22.1. / 5.2. / 19.2. 4.3 / 18.3. / 1.4. / 15.4. klo 16-18. Kuopion Terapiakeskuksen ryhmätila, Vuorikatu 34 A 4 *

* Päivitys 7.1.2020: Kokoontumiset jatkossa aina parillisten viikkojen keskiviikkoina

Oulu

Su 12.1. / 9.2. / 15.3. / 19.4. / 10.5. / 14.6. klo 13-15, Hyvän mielen talo ry, Kauppurienkatu 23, 2. krs. (Käynti Vaarankadun puolelta. Paina ovisummeria)

Tampere

Ma 13.1. / 3.2. / 2.3. / 6.4. / 4.5. klo 16.30-18.30. Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n tilat, Koulukatu 11. (Tule talon taakse sisäpihalle, Disso ry-lappu opastaa perille. Tila on nimeltään Valo.) *

* kokoontumiset joka kuukauden 1. maanantai pl. tammikuu

Rovaniemi

To 23.1. klo 18:00 Hostel Café Koti (Valtakatu 21, 96100 Rovaniemi). Oikean seurueen tunnistat Disso ry-lapusta pöydällä. *
 
* Halutessasi saat vertaiskahvilan järjestäjän yhteystiedot info(at)disso.fi kautta.

Tulossa!

Uusia paikkakuntia tulossa lähiaikoina. Tiedotamme tällä sivulla ja some-kanavilla.

JOOGAA PALAUTUMISEN TUEKSI TCTSY -

Traumasensitiivinen jooga

 

 

HELSINGISSÄ

Syksy 2019: Menossa 10 kerran suljettu ryhmä. Ryhmä on täynnä.

TURUSSA

Päivitys 24.9.2019: Ryhmät ovat täynnä!

Jotta tuntuisi turvallisemmalle.
Jotta mennyt muuttuisi menneeksi myös kehon mielestä.
Jotta voisin elää kehon kanssa helpommin.

Omassa kehossa oleminen voi olla monista syistä haastavaa. Joskus haastavien kokemusten seurauksena kehon voi olla vaikea löytää hermostolliseen tasapainoon. TCTSY – traumasensitiivinen jooga on syntynyt tukemaan palautumista ja toipumista, jokaisen omaa yksilöllistä kokonaisuutta arvostaen. Harjoitus pyrkii luomaan korjaavia mahdollisuuksia nimenomaan niille hermoston ja aivojen alueille, joille on elämänkokemuksissa saattanut syntyä rasitetta. Kiireettömässä ja pakottomassa hetkessä voi tutkia ja kuulostella kehon luontaisia toipumisen kykyjä ja turvallisempaa läsnäoloa. Metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja ennen kaikkea osallistujien oman asiantuntijuuden kunnioittamiseen.

Olet tervetullut tutustumaan!

Harjoituksen sisältö:
Harjoituksessa ohjaaja ehdottaa liikkeitä mutta ohjaaja ei tarkkaile, kosketa tai korjaa, jotta osallistuja saa aidosti tilaa itselle sopivien tekemisen tapojen tutkimiselle.
Liikkeet ja asennot pohjautuvat joogaan, mutta ne eivät edellytä notkeutta tai muitakaan fyysisiä ominaisuuksia. Liikkeissä ei pyritä tiettyihin muotoihin tai mihinkään tiettyyn tekemisen tapaan.
Osallistuja voi aina tehdä liikkeet omalla tavallaan ja omassa tahdissa. Kaiken, mikä ei itsestä tunnu hyvältä, voi aina jättää tekemättä.

Mukaan:
Jokin alusta (esim. jumppamatto, joogamatto, retkimatto). Halutessasi voit ottaa huivin tai viltin ja lämpimät sukat lyhyttä loppurentoutusta varten. Vaatteiksi käyvät mitkä tahansa vaatteet, joissa sinun on mahdollisimman mukava olla.

Muuta:
Harjoitus on hetki kehon tukemiselle. Sen vuoksi harjoituksen aikana tai yhteydessä osallistujien traumataustaa tai muuta osallistumisen syytä ei käsitellä puhuen.
Tämän vuoksi turvallisuuden ja hyödyllisyyden tueksi on suositeltavaa, että osallistujalla on olemassa terapeuttinen keskusteluyhteys, terapeutti tai muu luotettava, omaa hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva ihminen tai yhteisö.
Kehotyöskentely on luotu työpariksi puheterapialle. Siitä, missä joskus terapiassa ei pääse eteenpäin puhumalla, voi joskus edetä kehon kautta – ja toisinpäin.

TCTSY – Trauma Center Trauma Sensitive Yoga -metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja ennen kaikkea osallistujien oman asiantuntijuuden ja tasaveroisen kohtaamisen kunnioittamiseen. Ohjaajat ovat sertifioituja ja valvottuja metodin eettisessä ja ohjeistetussa käytössä.

Ilmoittautumistiedot:
Hinta 2e/5e (Disso ry jäsen / muut). Maksu käteisellä.
Voit osallistua yhdelle tai useammalle kerralle.
Ilmoittautumiset tämän lomakkeen kautta:

https://www.tctsy.fi/yhteystiedot

Lisää tietoa:
www.traumasensitiveyoga.com
www.hannadufva.fi

Paikka & aika:
Lounatuulet Yhteisötalo,
Läntinen pitkäkatu 33, Turku

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.

Ti 24.9. 18:30-19:30
Ti 8.10. 18:30-19:30
Ti 22.10 18:30 – 19:30
Ti 5.11. 18:30 – 19:30

Esteettömyystiedot:
Harjoitus sopii kaikenkehoisille.
Inva wc, sukupuolittamattomat wc:t, hissi, ramppi.
Syrjinnästä vapaa alue.

Keho omaksi -ryhmä

KEHO OMAKSI – PSYKOTERAPEUTTINEN KEHO- JA LIIKETYÖSKENTELYN RYHMÄ

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on saanut  Mielenterveyden keskusliitolta kehittämishankeavustuksen, jossa kokeillaan tanssiliike- ja traumapsykoterapeuttista kehollisuuteen
pohjautuvaa ryhmämallia.

Ryhmään on valittu jäsenet hakemusten perusteella kesällä 2019. Ryhmästä on tiedotettu Disso ry:n jäseniä sähköpostitse.

 

Ryhmä kokoontuu syksyllä Helsingissä joka toinen tiistai alkaen 27.8.2019.  Ryhmään mahtuu maksimissaan 8 henkilöä, ja yhdistyksellä on optio myös toisen ryhmän järjestämiseen tammikuusta 2020 lähtien.

 

LISÄTIETOJA KEHO OMAKSI -RYHMÄSTÄ

Keho omaksi  -ryhmä on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä, jossa tutustutaan, tutkitaan ja vahvistetaan sisäistä yhteyttä ja vastavuoroisuuden kokemuksia kehollisuuden eri teemoja hyödyntäen. Tavoitteena ryhmässä on vakauden, itsesäätelytaitojen ja integraation vahvistuminen sekä altistuminen ryhmässä näkyvänä olemiselle. Ryhmässä kehollisuutta lähestytään traumasensitiivisesti persoonallisuuden eri puolet ja toimintajärjestelmät huomioiden. Ryhmään osallistuminen
edellyttää itsesäätelyn perustaitojen tuntemista ja mahdollisuutta asettua kehollisten kokemusten äärelle. Oma terapia tai muu
hoitokontakti on suositeltavaa.

Kahdeksan kerran ryhmässä jokaisella kokoontumisella toistuu sama rakenne sisällöllisesti teemojen vaihtuessa kertojen välillä.

Ryhmäkerta alkaa tilaan asettumisella, lyhyellä kuulumiskierroksella, jonka jälkeen alkaa tapaamiskerran teeman mukainen työskentely. Lopussa jaetaan kokemuksia yhdessä eri tavoilla reflektoiden. Teemoina tapaamisissa ovat esimerkiksi kehon rakenteet, kosketus, liikeilmaisu ja vuorovaikutus.

– Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa 90 minuuttia kerrallaan.

– Osallistujia ryhmässä voi olla max 8 henkilöä.

– Ryhmään osallistujan omavastuuosuus on 80 euroa.

– Osallistuja sitoutuu ryhmään sekä ryhmän ja oman voinnin arviointiin (mm. trauman oireita mittaavilla kyselylomakkeilla) ennen ja jälkeen ryhmän.

Kehollisten mallien toimivuus on tieteellisesti todettu
kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta varsinkaan ryhmämuotoista
vakauttamismallia ei ole Suomessa aiemmin kokeiltu. Hankkeen pohjalta on tarkoitus kehittää traumaperäisen dissosiaatiohäiriön uusia hoitokäytänteitä.

Aika: Tiistait parittomilla viikoilla alkaen 27.8.2019 klo 17–18.30, poikkeuksena 8.10. ja  5.11., jolloin aloitus klo 18.

Paikka: Malmi, Helsinki

Ohjaaja: Marita Kotro, fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti (opisk.) ja NLP-kouluttaja

Voimaryhmä

Lisätietoa Voimaryhmistä ts. pääasiassa sähköpostitse toimivista vertaistukiryhmistämme:

Vertaistukea Disso ry:n Voimaryhmästä