DISSO RY:N TARJOAMAA TOIMINTAA

Disso ry:n vertaiskahvilat

 

 

Paikkakunnittain:

Helsinki

Ti 25.2. / 24.3. / 28.4. / 26.5. / 23.6. klo 18-20 Pasilan asukastalo, Topparikuja 2, 00520 Helsinki *

* tapaamiset jatkossa Pasilan asukastalolla kuun viimeisenä tiistaina pl. ennen kesätaukoa.

Joensuu

Ke 26.2. klo 18.30-20.30 * Paikka: Geneesi, Siltakatu 20 A31, 80100 Joensuu, ryhmätilat

* kellonaika korjattu 1.2.2020

Kuopio

Ke 19.2. 4.3 / 18.3. / 1.4. / 15.4. klo 16-18. Kuopion Terapiakeskuksen ryhmätila, Vuorikatu 34 A 4 *

* Päivitys 7.1.2020: Kokoontumiset jatkossa aina parillisten viikkojen keskiviikkoina

Oulu

Su 9.2. / 15.3. / 19.4. / 10.5. / 14.6. klo 13-15, Hyvän mielen talo ry, Kauppurienkatu 23, 2. krs. (Käynti Vaarankadun puolelta. Paina ovisummeria)

Tampere

Ma 2.3. / 6.4. / 4.5. klo 16.30-18.30. Mielenterveysyhdistys Taimi ry:n tilat, Koulukatu 11. (Tule talon taakse sisäpihalle, Disso ry-lappu opastaa perille. Tila on nimeltään Valo.) *

* kokoontumiset joka kuukauden 1. maanantai pl. tammikuu

Rovaniemi

To 20.2. klo 18:00 Hostel Café Koti (Valtakatu 21, 96100 Rovaniemi). Oikean seurueen tunnistat Disso ry-lapusta pöydällä. *
 
* Halutessasi saat vertaiskahvilan järjestäjän yhteystiedot viestinta(miukumauku)disso.fi kautta (käytä @-merkkiä).

Uutta: Pori

Porissa toinen kahvila lauantaina 29.2. klo 13–15. Paikka: kaupunginkirjaston kahvila, jonne olemme varanneet pöydän. Tule rohkeasti mukaan!

Tulossa: Turku

Ensimmäisestä kahvilasta ilmoitamme tällä sivulla, jäsensähköpostissa ja somessa!

Kahvilatoimintaan mukaan

Eikö paikkakuntasi ole vielä mukana? Olisitko sinä valmis toimimaan kahvilavastaavana?Koska kahviloissa ei keskustella traumoista, on kahvilavastaavilla (2 per paikkakunta) vastuu vain käytännön järjestelyistä. Taustatukea ja pienen rahallisen alkupanostuksen saatte yhdistykseltä.
Ota yhteyttä viestinta@disso.fi

JOOGAA PALAUTUMISEN TUEKSI TCTSY -

Traumasensitiivinen jooga

 

 

HELSINki

Vuoden 2020 osalta Disso ry joutuu vielä odottelemaan avustuspäätöksiä ennen kuin voimme tukea joogatoimintaa.

Syksyllä 2019 Helsingissä järjestettiin 10 kerran suljettu ryhmä. Vetäjänä oli Sanna Laukkanen (Joogapolku). Alla ryhmästä laadittu kooste:

"Pienryhmässä harjoiteltiin mm. turvallisuuden tunteen vahvistamista kehon ja aivojen välisiä yhteyksiä tukemalla sekä kasvatettiin oman toimijuutta ja läsnäoloa tässä hetkessä. Kehon voimavarojen yhteys selviytymiseen, toipumiseen ja kukoistukseen nousi vahvasti esille myös kurssilaisten palautteissa. Näin he itse kuvailivat kokemuksiaan:
 
”Ryhmä on ollut minulle vakauttava ja auttanut kohtaamaan kehon tuntemuksia turvallisemmin.”
 
”Olen saanut hyvä kokemuksia siitä, että kehoni on minun ja saan itse päättää mitä sillä teen harjoitusten aikana.”
 
”Ryhmässä on ollut turvallinen, lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri. On ollut tunne, että todella annetaan tilaa ja tukea tehdä itselle kullakin hetkellä sopivia muotoja. Ohjaajan toimintatapa onkin auttanut minua kuuntelemaan ja tunnistamaan omia rajojani ja jotenkin sisäistämään enemmän sitä, että tämä on minun kehoni ja minä saan valita minulle sopivat muodot itseäni kuuntelemalla. Korjaavan kokemuksen tunne. Ei ole mitään pakkoa ja silti on ollut hyvin kannateltu olo."

TURKU

Vuoden 2020 osalta Disso ry joutuu vielä odottelemaan avustuspäätöksiä ennen kuin voimme tukea joogatoimintaa

Syksyllä 2019 Turussa järjestettiin 24.9.-5.11. neljä kertaa traumasensitiivistä joogaa. Ohjaajana oli Hanna Dufva. Alla tietoja ryhmästä:

Jotta tuntuisi turvallisemmalle.
Jotta mennyt muuttuisi menneeksi myös kehon mielestä.
Jotta voisin elää kehon kanssa helpommin.

Omassa kehossa oleminen voi olla monista syistä haastavaa. Joskus haastavien kokemusten seurauksena kehon voi olla vaikea löytää hermostolliseen tasapainoon. TCTSY - traumasensitiivinen jooga on syntynyt tukemaan palautumista ja toipumista, jokaisen omaa yksilöllistä kokonaisuutta arvostaen. Harjoitus pyrkii luomaan korjaavia mahdollisuuksia nimenomaan niille hermoston ja aivojen alueille, joille on elämänkokemuksissa saattanut syntyä rasitetta. Kiireettömässä ja pakottomassa hetkessä voi tutkia ja kuulostella kehon luontaisia toipumisen kykyjä ja turvallisempaa läsnäoloa. Metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja ennen kaikkea osallistujien oman asiantuntijuuden kunnioittamiseen.

Olet tervetullut tutustumaan!

Harjoituksen sisältö:
Harjoituksessa ohjaaja ehdottaa liikkeitä mutta ohjaaja ei tarkkaile, kosketa tai korjaa, jotta osallistuja saa aidosti tilaa itselle sopivien tekemisen tapojen tutkimiselle. Liikkeet ja asennot pohjautuvat joogaan, mutta ne eivät edellytä notkeutta tai muitakaan fyysisiä ominaisuuksia. Liikkeissä ei pyritä tiettyihin muotoihin tai mihinkään tiettyyn tekemisen tapaan. Osallistuja voi aina tehdä liikkeet omalla tavallaan ja omassa tahdissa. Kaiken, mikä ei itsestä tunnu hyvältä, voi aina jättää tekemättä.

Mukaan:
Jokin alusta (esim. jumppamatto, joogamatto, retkimatto). Halutessasi voit ottaa huivin tai viltin ja lämpimät sukat lyhyttä loppurentoutusta varten. Vaatteiksi käyvät mitkä tahansa vaatteet, joissa sinun on mahdollisimman mukava olla.

Muuta:
Harjoitus on hetki kehon tukemiselle. Sen vuoksi harjoituksen aikana tai yhteydessä osallistujien traumataustaa tai muuta osallistumisen syytä ei käsitellä puhuen. Tämän vuoksi turvallisuuden ja hyödyllisyyden tueksi on suositeltavaa, että osallistujalla on olemassa terapeuttinen keskusteluyhteys, terapeutti tai muu luotettava, omaa hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva ihminen tai yhteisö. Kehotyöskentely on luotu työpariksi puheterapialle. Siitä, missä joskus terapiassa ei pääse eteenpäin puhumalla, voi joskus edetä kehon kautta - ja toisinpäin.

TCTSY - Trauma Center Trauma Sensitive Yoga -metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja ennen kaikkea osallistujien oman asiantuntijuuden ja tasaveroisen kohtaamisen kunnioittamiseen. Ohjaajat ovat sertifioituja ja valvottuja metodin eettisessä ja ohjeistetussa käytössä.

Ilmoittautumistiedot:
Hinta 2e/5e (Disso ry jäsen / muut). Maksu käteisellä.
Voit osallistua yhdelle tai useammalle kerralle.
Ilmoittautumiset tämän lomakkeen kautta:

https://www.tctsy.fi/yhteystiedot

Lisää tietoa:
www.traumasensitiveyoga.com
www.hannadufva.fi

Paikka
Lounatuulet Yhteisötalo

Esteettömyystiedot:
Harjoitus sopii kaikenkehoisille.
Inva wc, sukupuolittamattomat wc:t, hissi, ramppi.
Syrjinnästä vapaa alue.

Keho omaksi -ryhmä

KEHO OMAKSI – PSYKOTERAPEUTTINEN KEHO- JA LIIKETYÖSKENTELYN RYHMÄ (KEVÄT 2020)

”musta tuntuu että sain ensimmäistä kertaa kokemuksen kokonaisesta itsestäni”

“on saanut olla oma itsensä dissoineen päivineen, kaikkine väsymyksineen ja tunteineen sun muineen ja silti turvassa”

(osallistujien kokemuksia syksyn 2019 Keho omaksi -ryhmästä)

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on saanut Mielenterveyden keskusliitolta kehittämishankeavustuksen, jossa
kokeillaan tanssiliike- ja traumapsykoterapeuttista kehollisuuteen pohjautuvaa ryhmämallia.

Ryhmä kokoontuu syksyllä Helsingissä joka toinen torstai alkaen 6.2.2020. Hausta ryhmään tiedotettiin Disso ry:n jäsenille sähköpostitse 16.12.2019, ja osallistujat ryhmään valittiin ilmoittautuneiden joukosta ilmoittautumisajan sulkeuduttua 5.1.2020.

LISÄTIETOJA KEHO OMAKSI -RYHMÄSTÄ

Keho omaksi -ryhmä on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä, jossa tutustutaan, tutkitaan ja vahvistetaan sisäistä yhteyttä ja vastavuoroisuuden kokemuksia kehollisuuden eri teemoja hyödyntäen. Tavoitteena ryhmässä on vakauden, itsesäätelytaitojen ja integraation vahvistuminen sekä altistuminen ryhmässä näkyvänä olemiselle. Ryhmässä kehollisuutta lähestytään traumasensitiivisesti persoonallisuuden eri puolet ja toimintajärjestelmät huomioiden. Ryhmään osallistuminen edellyttää itsesäätelyn perustaitojen tuntemista ja mahdollisuutta asettua kehollisten kokemusten äärelle. Oma terapia tai muu hoitokontakti on suositeltavaa.

Kahdeksan kerran ryhmässä jokaisella kokoontumisella toistuu sama rakenne sisällöllisesti teemojen vaihtuessa kertojen välillä.
Ryhmäkerta alkaa tilaan asettumisella, lyhyellä kuulumiskierroksella, jonka jälkeen alkaa tapaamiskerran teeman mukainen työskentely.
Lopussa jaetaan kokemuksia yhdessä eri tavoilla reflektoiden. Teemoina tapaamisissa ovat esimerkiksi kehon rakenteet, kosketus, liikeilmaisu ja vuorovaikutus.

Kehollisten mallien toimivuus on tieteellisesti todettu kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta varsinkaan ryhmämuotoista
vakauttamismallia ei ole Suomessa aiemmin kokeiltu. Hankkeen pohjalta on tarkoitus kehittää traumaperäisen dissosiaatiohäiriön uusia
hoitokäytänteitä.

- Ohjaaja: Marita Kotro, fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti (opisk.) ja NLP-kouluttaja

- Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa 90 minuuttia kerrallaan.

- Osallistujia ryhmässä voi olla max 8 henkilöä.

- Osallistuja sitoutuu ryhmään sekä ryhmän ja oman voinnin arviointiin (mm. trauman oireita mittaavilla kyselylomakkeilla) ennen ja jälkeen ryhmän.

- Paikka: Malmi, Helsinki

- Ryhmään osallistujan omavastuuosuus on 80 euroa. Lisäksi maksettuna on oltava yhdistyksen jäsenmaksu 20 e

Voimaryhmä

Lisätietoa Voimaryhmistä ts. pääasiassa sähköpostitse toimivista vertaistukiryhmistämme: