Keho omaksi -ryhmä

KEHO OMAKSI – PSYKOTERAPEUTTINEN KEHO- JA LIIKETYÖSKENTELYN RYHMÄ (KEVÄT 2020)

Ryhmä kokoontuu syksyllä Helsingissä joka toinen torstai alkaen 6.2.2020. Hausta ryhmään tiedotettiin Disso ry:n jäsenille sähköpostitse 16.12.2019, ja osallistujat ryhmään valittiin ilmoittautuneiden joukosta ilmoittautumisajan sulkeuduttua 5.1.2020.

LISÄTIETOJA KEHO OMAKSI -RYHMÄSTÄ

  • ”musta tuntuu että sain ensimmäistä kertaa kokemuksen kokonaisesta itsestäni”
  • “on saanut olla oma itsensä dissoineen päivineen, kaikkine väsymyksineen ja tunteineen sun muineen ja silti turvassa”
  • (osallistujien kokemuksia syksyn 2019 Keho omaksi -ryhmästä)

 

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on saanut Mielenterveyden keskusliitolta kehittämishankeavustuksen, jossa kokeillaan tanssiliike- ja traumapsykoterapeuttista kehollisuuteen pohjautuvaa ryhmämallia.

Keho omaksi -ryhmä on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä, jossa tutustutaan, tutkitaan ja vahvistetaan sisäistä yhteyttä ja vastavuoroisuuden kokemuksia kehollisuuden eri teemoja hyödyntäen. Tavoitteena ryhmässä on vakauden, itsesäätelytaitojen ja integraation vahvistuminen sekä altistuminen ryhmässä näkyvänä olemiselle. Ryhmässä kehollisuutta lähestytään traumasensitiivisesti persoonallisuuden eri puolet ja toimintajärjestelmät huomioiden. Ryhmään osallistuminen edellyttää itsesäätelyn perustaitojen tuntemista ja mahdollisuutta asettua kehollisten kokemusten äärelle. Oma terapia tai muu hoitokontakti on suositeltavaa.

Kahdeksan kerran ryhmässä jokaisella kokoontumisella toistuu sama rakenne sisällöllisesti teemojen vaihtuessa kertojen välillä.
Ryhmäkerta alkaa tilaan asettumisella, lyhyellä kuulumiskierroksella, jonka jälkeen alkaa tapaamiskerran teeman mukainen työskentely.
Lopussa jaetaan kokemuksia yhdessä eri tavoilla reflektoiden. Teemoina tapaamisissa ovat esimerkiksi kehon rakenteet, kosketus, liikeilmaisu ja vuorovaikutus.

Kehollisten mallien toimivuus on tieteellisesti todettu kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta varsinkaan ryhmämuotoista
vakauttamismallia ei ole Suomessa aiemmin kokeiltu. Hankkeen pohjalta on tarkoitus kehittää traumaperäisen dissosiaatiohäiriön uusia
hoitokäytänteitä.

- Ohjaaja: Marita Kotro, fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti (opisk.) ja NLP-kouluttaja

- Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa 90 minuuttia kerrallaan.

- Osallistujia ryhmässä voi olla max 8 henkilöä.

- Osallistuja sitoutuu ryhmään sekä ryhmän ja oman voinnin arviointiin (mm. trauman oireita mittaavilla kyselylomakkeilla) ennen ja jälkeen ryhmän.

- Paikka: Malmi, Helsinki

- Ryhmään osallistujan omavastuuosuus on 80 euroa. Lisäksi maksettuna on oltava yhdistyksen jäsenmaksu 20 e