MENNYT TOIMINTA JA TOIMINTAKERTOMUKSET

Kooste ensimmäisen Keho omaksi -ryhmän toteutuksesta ja palautteesta

Kooste ensimmäisen Keho omaksi -ryhmän toteutuksesta ja palautteesta

Disso ry on saanut MTKL:ltä kehittämishankeavustuksen, jossa kokeillaan tanssiliike- ja traumapsykoterapeuttista kehollisuuteen pohjautuvaa ryhmämallia, Keho Omaksi -ryhmää. Alta voi lukea ryhmän ohjaajan Marita Kotron laatima kooste ensimmäisen, syksyllä 2019 ryhmän toteutuksesta ja palautteesta!

Keräämme tälle sivulle Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n toimintahistoriaa ja toimintakertomuksia.

TOIMINTAKERTOMUKSET