MENNYT TOIMINTA JA TOIMINTAKERTOMUKSET

Kooste ensimmäisen Keho omaksi -ryhmän toteutuksesta ja palautteesta

Kooste ensimmäisen Keho omaksi -ryhmän toteutuksesta ja palautteesta

Disso ry on saanut MTKL:ltä kehittämishankeavustuksen, jossa kokeillaan tanssiliike- ja traumapsykoterapeuttista kehollisuuteen pohjautuvaa ryhmämallia, Keho Omaksi -ryhmää. Alta voi lukea ryhmän ohjaajan Marita Kotron laatima kooste ensimmäisen, syksyllä 2019 ryhmän toteutuksesta ja palautteesta!

Keho omaksi – psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä

Keho omaksi – psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä

Keho omaksi -ryhmä on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentelyn ryhmä, jossa tutustutaan, tutkitaan ja vahvistetaan sisäistä yhteyttä ja vastavuoroisuuden kokemuksia kehollisuuden eri teemoja hyödyntäen. Tavoitteena ryhmässä on vakauden, itsesäätelytaitojen ja integraation vahvistuminen sekä altistuminen ryhmässä näkyvänä olemiselle.

Keräämme tälle sivulle Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n toimintahistoriaa ja toimintakertomuksia.

TOIMINTAKERTOMUKSET

Pin It on Pinterest