Disso ry:n toimijoiden uudet nimet

Yhdistyksessä alettiin pyörittelemään syksyn alussa ajatusta siitä, että yhdistyksen vertaistukiohjaajille ja vertaisille olisi mukava olla jokin oma, yhteinen nimi. Yhteisen…...

Yhdistyksessä alettiin pyörittelemään syksyn alussa ajatusta siitä, että yhdistyksen vertaistukiohjaajille ja vertaisille olisi mukava olla jokin oma, yhteinen nimi. Yhteisen nimen käyttäminen voisi lisätä yhtenäisyyden tunnetta ja yhteishenkeä. Meille Disso ry:ssä on tärkeää, että kaikki yhdistyksen toimijat ovat mukana toiminnan kehittämisessä. Siksi pyysimmekin vertaistukiohjaajat mukaan ideoimaan sopivaa nimeä. Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet äänestivät nimiehdokkaista mieluisimmaksi Voimaheimolaisen.

Asia ei suinkaan edennyt näin yksinkertaisesti! Vertaistukiohjaajat ehdottivat vertaiskahviloiden nimeämistä samaan linjaan vertaisten ja vertaistukiohjaajien nimen kanssa. Yhdistyksen hallitus päättikin marraskuun alussa pidetyssä kokouksessa, että selkeyden ja yhteneväisyyden vuoksi yhdistyksessä otetaan käyttöön nimet koko yhteisölle/jäsenistölle, yhdistyksen jäsenille, vertaistukiohjaajille sekä vertaiskahviloille.

Disso ry:n yhteisö/jäsenistö on jatkossa Voimaheimo ja sen kaikki jäsenet – vertaiskahviloihin osallistuvat mukaan lukien – ovat Voimaheimolaisia. Vertaistukiohjaajat ovat Voimaheimo-ohjaajia ja kahvilat kantavat nimeä Voimaheimola. Hallituksesta voi käyttää nimitystä Heimovoima. Tapahtumaketjun myötä syntyi huikea ja nerokas tapa nimetä yhdenmukaisesti kaikki meidän toimijat. Eikö? Suurin kiitos tästä kuuluu vertaistukiohjaajillemme. Heidän panostuksensa ansiosta tämä ketju saatiin käytyä loppuun sujuvasti ja ripeällä aikataululla. Kiitos!

Lisää Disso ry:n kirjoituksia

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö vertaisuudesta tutki ja kehitti vertaistuen muotoja vakavasti traumatisoituneille. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaiset vertaistukimuodot sopivat parhaiten kohderyhmälle sekä mikä vertaisuudessa auttaa kohderyhmää. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:lle toteutetussa opinnäytetyössä oli kaksi kantavaa teemaa:
Yhdistyksen vertaistoimintojen kehittäminen uuden vertaistukiryhmän pilotoinnin avulla. Vertaisuuden hyötyjen tutkiminen teorian sekä pilottiryhmästä saatujen tulosten perusteella.

lue lisää
Fyysinen sairaus ja traumaattinen stressi (Hallituksen palsta 09/2022)

Fyysinen sairaus ja traumaattinen stressi (Hallituksen palsta 09/2022)

Olen apurahan avulla työstänyt tietokirjaa sydänsairauteen liittyvästä traumaattisesta stressistä sekä siitä toipumisesta kehollisin menetelmin, ja toivon että pystyn viimeistelemään kirjan töideni ohessa. Tässä kirjoituksessa käsittelen lyhyesti traumojen esiintymistä ja luonnetta sydänpotilaiden keskuudessa sekä pohdin eroja ulkoisen ja sisäisen uhan välillä.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry