Terapiatakuu

20.2.2019 julkaistu Terapiatakuu-kansalaisaloite tavoittelee kaikille nopeaa pääsyä mielenterveysapuun. Disso ry on yhtenä (uutena!) Mielenterveyspoolin jäsenjärjestönä edistämässä tätä kansalaisaloitetta. Olethan sinäkin…...

Julkaistu alunperin Facebookissa 7.3.2019

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on linjannut – yli puoluerajojen – viisi yhteistä mielenterveyteen liittyvää toimenpidettä seuraavaan hallituskauteen. Näistä kärkitavoitteena on terapiatakuu. Myös 20.2.2019 julkaistu Terapiatakuu-kansalaisaloite tavoittelee kaikille nopeaa pääsyä mielenterveysapuun. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on yhtenä (uutena!) Mielenterveyspoolin jäsenjärjestönä edistämässä tätä kansalaisaloitetta. Olethan sinäkin jo allekirjoittanut sen?

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3890

terapiatakuu

Hoidon saatavuus

Terapiatakuun lupaama varhainen hoito (lyhytpsykoterapia tai jokin muu psykososiaalinen lyhytinterventio) tapahtuisi nykyisestä poiketen jo terveydenhuollon perustasolla. Hoidon tarve arvioitaisiin välittömästi, ja oireen mukaisen terapiahoidon tulee alkaa kuukauden sisällä. Nykyisin ajanjakso terveyskeskukseen hakeutumisesta kuntoutuspsykoterapian alkamiseen on noin 7 – 12 kuukautta.

Hoidon yhdenvertaisuus

Terapiatakuun avulla potilas saisi hoitoa, vaikkei hänellä olisi varaa yksityiseen psykoterapiaan. Varhaisen terapiajakson jälkeen potilas ohjattaisiin tarvittaessa jatkohoitoon erikoissairaanhoidon tai Kelan psykoterapiatuen piiriin. Terapian saaminen ei myöskään olisi sidottu työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämiseen tai saavuttamiseen. Myös alueellinen yhdenvertaisuus paranisi: tällä hetkellä Uudellamaalla käydään Kelan korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa lähes kolme kertaa useammin kuin Lapissa, jossa psykoterapian tarve on suurempi. Ehdotettu lakimuutos parantaisi täten sekä hoidon saavutettavuutta että yhdenvertaisuutta.

Hoidon kustannustehokkuus

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujärjestelmä olisi kustannustehokkaampi kuin nykyinen puhtaasti erikoissairaanhoitoon perustuva järjestelmä: varhainen hoito ennaltaehkäisee oireen tai häiriön syvenemistä ja vähentää muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä. Lisäksi jokainen terapiatakuuseen laitettu euro toisi kymmenen euron säästöt: terapiatakuun vuosikustannuksen arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa. Arvion mukaan 300 miljoonan vuosittainen kustannussäästö syntyisi, jos 7500 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä toipuisi työelämään saatuaan varhaista hoitoa peruspalveluissa.

Lisätietoa

Mielenterveyspooli:
http://mielenterveyspooli.fi/terapiatakuu/

Terapigaranti (på svenska, under text på finska):
http://mielenterveyspooli.fi/terapiatakuu/

The proposed law reform on the immediate access to therapy in Finland (in English; end of page):
http://mielenterveyspooli.fi/terapiatakuu/

Terapiijadáhkádus:
https://www.facebook.com/mielenterveyspooli/photos/a.1955198851457465/2146454488998566/?type=3&theater

Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja Kristian Wahlbeckin haastattelu Aamulehdessä 5.3.2019:
https://www.aamulehti.fi/a/201492256

Aila Paloniemen kirjoitus Suomenmaassa 24.2.2019:
https://www.suomenmaa.fi/mielipide/kaikille-on-taattava-nopeampi-paasy-mielenterveysapuun-6.3.475174.127226514e

#terapiatakuu

Lisää Disso ry:n kirjoituksia

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö vertaisuudesta tutki ja kehitti vertaistuen muotoja vakavasti traumatisoituneille. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaiset vertaistukimuodot sopivat parhaiten kohderyhmälle sekä mikä vertaisuudessa auttaa kohderyhmää. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:lle toteutetussa opinnäytetyössä oli kaksi kantavaa teemaa:
Yhdistyksen vertaistoimintojen kehittäminen uuden vertaistukiryhmän pilotoinnin avulla. Vertaisuuden hyötyjen tutkiminen teorian sekä pilottiryhmästä saatujen tulosten perusteella.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry