Disso ry:n oppaat vertaisille ja ammattilaisille

Täältä löydät Disso ry:n trauma ja dissosiaatio-oire -monisteen vuodelta 2018. Vuonna 2023 Irene Palomino laati oppaan SOTE-ammattilaisille yhteistyössä kanssamme. ---…...

TÄLLÄ SIVULLA / ON THIS PAGE:

  1. Trauma ja rakenteellinen dissosiaatio – opas arvostavaan kohtaamiseen SOTE-alan työntekijöille (Irene Palomino 03/2023, Diakonia-ammattikoulu, opinnäyte yhteistyössä Disso ry:n kanssa)
  2. Trauma- ja dissosiaatio-oireet -opas suomeksi (Disso ry 02/2018, esipuhe päivitetty 03/2020)
  3. English translation of Trauma and Dissociation Symptoms Guide Book (Disso ry Feb 2018, translation by Viivi Wahlstedt)

Trauma ja rakenteellinen dissosiaatio – opas arvostavaan kohtaamiseen sote-alan työntekijöille (Irene Palomino 03/2023)

LUKIJALLE

Mitä tarkoittaa arvostava kohtaaminen?
Minkälaisia oireita emotionaalisesta traumasta
ja rakenteellisesta dissosiaatiosta voi aiheutua?
Löydät vastauksia näihin kysymyksiin tästä oppaasta.

Opas on kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille,
jotka haluavat ymmärtää ja tukea emotionaalisten
traumojen kanssa kamppailevia. Oppaan lukemiseen
kuluu noin 15 minuuttia. Jos asiakkaasi antaa tämän
sinulle, tutustuthan oppaaseen. Sivulta 15 löytyy
pikaopas kohtaamiseen.

Sinä voit olla luomassa parantavia kokemuksia
tarjoamalla turvallisen ja arvostavan kohtaamisen.

Oppaan tekijä: Irene Palomino, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteistyössä: Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
03/2023

Voit lukea Irenen esittelytekstin oppaasta täältä.

Trauma ja rakenteellinen dissosiaatio -opas 2023 kansikuva

Klikkaa kuvaa ladataksesi ja lukeaksesi Trauma ja rakenteellinen dissosiaatio -oppaan ammattilaisille.

Trauma- ja dissosiaatio-oireet -opas (Disso ry 02/2018, esipuhe päivitetty 03/2020)

Pyysimme Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n jäseniltä kirjoituksia siitä, minkälaista on heidän elämänsä dissosiaatiohäiriön kanssa: minkälaisia oireita heillä on ja miten he ovat hoitaneet itseään. Olemme koostaneet näistä kirjoituksista tämän monisteen voidaksemme jakaa kokemustietoa vertaisille, läheisille ja traumatisoituneiden ihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Annamme tässä tekstissä mahdollisimman monen ihmisen puhua omalla äänellään: miten dissosiaatiohäiriön kanssa elävät kokevat ja tuntevat trauman oireet omassa elämässään. Haluamme näin lisätä tietoa traumatisoitumisen oireiden monimuotoisuudesta sekä jakaa hyväksi havaittuja apukeinoja. Kokemustietopankki trauma-ja dissosiaatio-oireista on tarpeellinen, koska dissosiaatiohäiriö hukkuu helposti väärien diagnoosien alle. Kokemustietoa jakamalla myös traumatisoituneiden omat tiedot ja taidot traumaoireista kohentuvat. Saamme vertaisuudesta voimaa.

Dissosiaatiossa on paljon hyviäkin puolia – huonoja ehkä kuitenkin enemmän. Tämän tekstin tarkoituksena on jakaa kokemustietoa elämää häiritsevien puolten eli oireiden ymmärtämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Olemme ottaneet esille paitsi kuvauksia oireista myös keinoja niiden hallitsemiseen. Koostamme samasta materiaalista myöhemmin myös lyhyitä artikkeleita sivustollemme.

Tekstissä äänessä olevilla kirjoittajilla on taustallaan monenlaisia traumaattisia tapahtumia. Tyypillistä on erilaisten traumaattisten kokemusten kasaantuminen samalle ihmiselle. Monet kertovat traumaoireiden taustalla olevan muun muassa lapsuusajan kaltoinkohtelua, laiminlyöntiä, hoitamatta jättämistä, mitätöintiä, kohtaamattomuutta, ivaamista, kohtuutonta vastuun kantamista pienemmistä sisaruksista, vanhempien alkoholismia, perheväkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, pelon ilmapiiriä tai uskonnollista ahdasmielisyyttä. Kaiken kaikkiaan liian vähäistä turvaa ja kannattelua.

Tämän monisteen kuvaukset perustuvat eri ihmisten välittämään kokemustietoon dissosiatiivisista oireista. Oireet ovat hyvin monimuotoisia: dissosiaatiohäiriö ei sulje pois muita psykiatrisia diagnooseja, eivätkä muut psykiatriset diagnoosit sulje pois dissosiatiivisia oireita. Diagnoosista tai sen puuttumisesta huolimatta on selvää, että tietoisuus oireista sekä kokemusten ja oireiden hallintakeinojen jakaminen voivat auttaa traumatisoitunutta selviämään jokapäiväisestä elämästään. Yhden kirjoittajamme sanoin:

Kun tiedän mitä ne [takaumat ja niiden aiheuttamat tunteet] ovat ja mistä johtuvat niin tiedän pystyväni hallitsemaan niitä. Pahin tunne on ollut hallitsemattomuus.

Monilta osin henkilöiden lapsuudenkokemukset ovat kovin samanlaisia keskenään, kuten myös selviytymisen polku nykyhetkeen. Traumatisoitunut on kasvanut ilman riittävää turvaa silloin, kun sitä olisi eniten tarvittu. Pohja, jolle elämä pitäisi rakentaa, on hauras ja usein jollain tapaa vääristynyt.

Kehitämme Disso ry:ssä myös erilaisia vertaistuen foorumeja, joissa elämän vaikeat kokemukset saisivat muuttua selviytymistarinoiksi, voitoiksi ja voimaantumisiksi. Elämän perustuksia ja luottamusta ei ole koskaan liian myöhäistä alkaa rakentaa uudelleen.

Helsingissä 15.2.2018
Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry

Mai Peltoniemi, Sari Miikki, Satu Martikainen ja Taru Nordlund

Klikkaa kuvaa ladataksesi ja lukeaksesi Trauma- ja dissosiaatio-oireet -koosteen.

Taitto:
Carita Kanteleinen
Carita K. Creative

Symptoms of Trauma and Dissociation 

This handout, called Symptoms of Trauma and Dissociation, was originally created by the members of the Finnish Association for Trauma and Dissociation, edited by the board of Disso ry and published in Finnish on Feb 2018. The English translation by Viivi Wahlstedt and the layout is by Carita Kanteleinen.

Trauma causes many kinds of symptoms: attention deficits, absent-mindedness, blackouts, addictions, panic attacks, eating disorders, physical pain and numbness, difficulties in trust, hallucinations, depression and fatigue. Considering this diversity, it is unsurprising that trauma patients get multiple varying psychiatric diagnoses on the way. Apparently, there are as many trauma symptoms as there are different individuals and life experiences. The diversity of symptoms also reveals great similarities in the everyday adversities of traumatized individuals.

The standard classifications of mental disorders (ICD-10 and DSM-IV) include diagnostic descriptions for dissociative disorders. In these psychiatric classifications, dissociative disorders denote a disconnection and division between the thoughts, feelings, or actions of a person. In this paper, dissociation is discussed in the context of structural dissociation of the personality.

Traumatization occurs, when one is not able to integrate an overwhelming experience into their own personal history. The personality is divided into parts, with only some of them carrying the memories of trauma, and others functioning independently. From this point of view, it is this unconscious structural dissociation of the system that is causing the symptoms.

Thus, symptoms occur when trauma memories and emotions infiltrate the consciousness of the traumatized individual, as if the dissociated system was leaking. Therefore, in the context of structural dissociation, trauma symptoms equal dissociative symptoms. Dissociative symptoms, such as flashbacks, absent-mindedness, or numbness only constitute the peak of the iceberg.

In the following handout, we discuss trauma and dissociative symptoms in the context of structural dissociation.

Please click the image to download the resource.

Layout by:
Carita Kanteleinen
Carita K. Creative

Lisää Disso ry:n kirjoituksia

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö vertaisuudesta tutki ja kehitti vertaistuen muotoja vakavasti traumatisoituneille. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaiset vertaistukimuodot sopivat parhaiten kohderyhmälle sekä mikä vertaisuudessa auttaa kohderyhmää. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:lle toteutetussa opinnäytetyössä oli kaksi kantavaa teemaa:
Yhdistyksen vertaistoimintojen kehittäminen uuden vertaistukiryhmän pilotoinnin avulla. Vertaisuuden hyötyjen tutkiminen teorian sekä pilottiryhmästä saatujen tulosten perusteella.

lue lisää
Fyysinen sairaus ja traumaattinen stressi (Hallituksen palsta 09/2022)

Fyysinen sairaus ja traumaattinen stressi (Hallituksen palsta 09/2022)

Olen apurahan avulla työstänyt tietokirjaa sydänsairauteen liittyvästä traumaattisesta stressistä sekä siitä toipumisesta kehollisin menetelmin, ja toivon että pystyn viimeistelemään kirjan töideni ohessa. Tässä kirjoituksessa käsittelen lyhyesti traumojen esiintymistä ja luonnetta sydänpotilaiden keskuudessa sekä pohdin eroja ulkoisen ja sisäisen uhan välillä.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry