VOIMAKUMMI

Hae mukaan Disso ry:n vertaistyön pilottiin “Voimakummi”. Vertaistoiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille Disso ry:n jäsenille. Jos et vielä ole jäsen, korjaa asia jättämällä jäsenhakemus. Pilottikokeilun ideana on kokeilla muissa itseapuryhmissä toimivaksi havaittua vertaiskummitoimintaa Disso ry:n jäsenten keskuudessa. Yhdistyksen jäseniä on ympäri Suomea, ja tuntuu tärkeältä keksiä ja kokeilla erilaisia toimia, joilla ihmiset pääsevät jakamaan kokemuksia, voimaantumaan ja samaistumaan.

Voimakummiksi voi hakea henkilö, joka haluaa toimia tukihenkilönä kokemukseen ja vertaisuuteen perustuen. Suosittelemme, että omaa terapiaprosessia olisi käytynä min. 3 vuotta. Voit hakea kummitettavaksi eli itsellesi tukevaa voimakummia terapian kestosta tai olemassaolosta riippumatta. Voimakummi ei ole terapeutti, eikä korvaa ammattiapua, mutta pidempää tai vakaampaa toipumiskokemusta omaava vertainen voi osata omien kokemustensa perusteella tukea ja kannustaa toipumisen matkalla. Voimakummi-pilotti sopii henkilöille, jotka keskustelevat ja tutustuvat mieluummin kahden kesken. Viestintä tapahtuu rajatusti sähköpostitse.

Voimakummi-pilotti on osa Disso ry:n laajempaa Voimaheimo-hanketta, jossa kokeillaan ja etsitään erilaisia kohderyhmälle sopivia vertaistukitoiminnan malleja. Tähän pilottiin voidaan ottaa vain rajattu määrä henkilöitä. Hakuaika pilottihankkeeseen päättyy 15.3. Pilotin jälkeen toiminnasta on toivottavasti positiivisia kokemuksia ja saamme mukaan kaikki halukkaat!

VOIMAKUMMI-pilotin säännöt:

On tärkeää, että yhteydenpito tapahtuu tässä pilotissa annettujen rakenteiden ja rajojen puitteissa. Rakenteet tekevät pilotista mallin, jonka toimivuutta voidaan jälkikäteen arvioida. Osallistujat sitoutuvat arvioimaan mallin toimivuutta pilotin päättyessä 30.9.2018. Rakenteet on suunniteltu myös tukemaan jaksamista, hyvän mielen ja auttamishalun säilymistä. Pilotin päättymisen jälkeen on ehkä syntynyt ystävyyssuhteita, jotka voivat jatkua ilman mitään rakenteita! Jos kemiat eivät sovi niin hyvin yhteen, on harjoiteltu tärkeitä taitoja tulla silti toimeen määritelty aika toisten kanssa. Mikäli pilotoinnin aikana syystä tai toisesta psyykkinen vointi muuttuu huonommaksi, voi pilotin myös harkitusti keskeyttää. Keskustele keskeyttämisestä ensisijaisesti parisi kanssa.  Keskeytyksen yhteydessä sitoudut arvioimaan keskeyttämiseen liittyviä syitä, jotta mallista saadaan toimivampi. Ilmoittakaa pilotin keskeytymisestä: info@disso.fi.

Yhteydenpito tapahtuu sähköpostitse, ja molemmat sitoutuvat lähettämään 1-3 sähköpostia viikossa. Voitte sopia kirjoituspäivistäkin; se lisää turvallisuutta. Poikkeuksiakin puolen vuoden aikaan varmasti mahtuu: pyri ilmoittamaan näistä etukäteen parillesi (esim. lomamatka tms.). Posteja ei voi lähettää sovittua enempää, eikä muita viestintävälineitä saa käyttää pilotin aikana. Mikäli ongelmia ilmenee, yhteys s-postitse info@disso.fi. On jaksamisen ja yhteistyön kannalta tärkeää, että miettii rauhassa, mitä kirjoittaa tai vastaa. Online-sovellukset, kuten Whatsapp ja Messenger, ovat kovin reaktiivisia, ja voi olla, että tulee kirjoitettua jotain, mitä ei halunnutkaan kirjoittaa, tai syntyy kokemus, että toisen pitäisi olla koko ajan toista varten. Rajojen tunnistaminen ihmissuhteissa on monelle haaste, ja myös “auttajan rooliin” voi vahingossa uppoutua itsensä kustannuksella. Vaikka toinen olisikin voimakummi ja toinen kummitettava, vertaistuki on aina molemminpuolista. Akuutin kannattelun tarpeessa suosittelemme myös ammattiavun piiriin hakeutumista.

Suosittelemme, että aloitatte vapaamuotoisesti toisiinne tutustuen itsestänne kertoen. Suosittelemme, että ette jaa yksityiskohtaista tietoa traumaattisista tapahtumista. Jos kuitenkin sinulla on iso tarve saada kertoa traumaattisista tapahtumista, on hyvä kertoa asiasta vähitellen ja myös toista kuunnellen. Traumaattisten tilanteiden kuvaaminen voi olla toiselle ja joskus itsellekin liikaa. Kiinnostavampaa on tutustua henkilöön, joka elää samanlaisten haasteiden kanssa tässä ajassa.

Jokainen pilottiin hakeva sitoutuu toiminnan luottamuksellisuuteen. Keskusteltuja asioita ei siis levitetä eteenpäin, eikä ryhmäläisten asioista keskustella kenenkään ulkopuolisen kanssa. Disso ry mahdollistaa vertaistoiminnan ja määrittää rakenteet, pilottiin osallistujat luovat itse sisällön ja vertaistuen. Kaikki osallistujat ovat täysi-ikäisiä ja siten vastuussa itsestään.

Toiminta ei ole anonyymiä ja hakijat antavat suostumuksen välittää sähköpostiosoite ja nimi omalle parille tai ryhmälle tiedoksi, jotta toiminta voi käynnistyä. Annettuja henkilötietoja ei säilytetä pilottijakson jälkeen. Pilottiin valitut saavat sähköpostitse tiedon valinnasta. Hakuaika päättyy 15.3., ja tavoitteena on saada pilotit käynnistettyä 1.4.2018. Osallistujat sitoutuvat osallistumaan pilotin arviointiin lokakuussa 2018. Disso ry:llä on oikeus keskeyttää pilottihankkeet, mikäli arvioimme sen olevan välttämätöntä.

VOIMARYHMÄ

Hae mukaan vertaistyön pilottiin “Voimaryhmä”. Vertaistoiminta on tarkoitettu Disso ry:n täysi-ikäisille jäsenille. Jos et vielä ole jäsen, korjaa asia jättämällä jäsenhakemus. Yhdistyksen jäseniä on ympäri Suomea, ja tuntuu tärkeältä keksiä ja kokeilla erilaisia toimia, joilla ihmiset pääsevät jakamaan kokemuksia, voimaantumaan ja samaistumaan. Voimaryhmään voi hakea jäsen, joka haluaa tutustua toisiin ja tukea toisia kokemukseen ja vertaisuuteen perustuen. Hakuaika Voimaryhmään päättyy 15.3.

Voimaryhmä-pilotti sopii henkilöille, jotka keskustelevat ja tutustuvat mieluummin n. 4 hengen ryhmässä kuin kahden kesken. Viestintä tapahtuu rajatusti sähköpostitse.

Voimakummi-pilotti on osa Disso ry:n laajempaa Voimaheimo-hanketta, jossa kokeillaan ja etsitään erilaisia kohderyhmälle sopivia vertaistukitoiminnan malleja. Tähän pilottiin voidaan ottaa vain rajattu määrä henkilöitä. Pilotin jälkeen toiminnasta on toivottavasti positiivisia kokemuksia ja saamme mukaan kaikki halukkaat!

VOIMARYHMÄ-pilotin säännöt:

On tärkeää, että yhteydenpito tapahtuu tässä pilotissa annettujen rajojen ja rakenteiden puitteissa. Rakenteet tekevät pilotista mallin, jonka toimivuutta voidaan jälkikäteen arvioida. Osallistujat sitoutuvat arvioimaan mallin toimivuutta pilotin päättyessä 30.9.2018. Rakenteet on suunniteltu myös tukemaan jaksamista, hyvän mielen ja auttamishalun säilymistä. Pilotin päättymisen jälkeen on ehkä syntynyt ystävyyssuhteita, jotka voivat jatkua ilman mitään rakenteita! Jos kemiat eivät sovi niin hyvin yhteen, on harjoiteltu tärkeitä taitoja tulla silti toimeen määritelty aika toisten kanssa. Mikäli ei muuta ratkaisua löydy, pilotin voi myös keskeyttää. Tällöin sitoutuu arvioimaan keskeyttämiseen liittyviä syitä, jotta mallista saadaan toimivampi. Tiedota keskeytyksestä info@disso.fi

Yhteydenpito tapahtuu vain sähköpostitse, ja kaikki ryhmän jäsenet sitoutuvat lähettämään vähintään yhden sähköpostin viikossa. Poikkeuksiakin puolen vuoden aikaan varmasti mahtuu: pyri ilmoittamaan näistä etukäteen ryhmällesi (esim. lomamatka tms.). Kaikissa tilanteissa käytetään “vastaa kaikille” -toimintoa. Tällä varmistetaan se, ettei ryhmä käänny ketään poissulkevaksi. Kaikki ryhmän jäsenet ovat samanarvoisia ja yhtä tärkeitä, vaikka toiset voivat olla aktiivisempia kirjoittajia. Ryhmä voimaantuu yhdessä, eivätkä yksityiset postit tai muut viestintävälineet ole sallittuja. Online-sovellukset, kuten Whatsapp, Messenger yms., ovat kovin reaktiivisia, ja voi olla, että tulee kirjoitettua jotain, mitä ei halunnutkaan kirjoittaa, tai syntyy kokemus, että toisen pitäisi olla koko ajan toista varten, uupumisvaara. Rajojen tunnistaminen ihmissuhteissa on monelle haaste, ja myös “auttajan rooliin” voi vahingossa uppoutua itsensä kustannuksella. Huomioi myös muita kirjoitusaktiivisuudessasi. Maksimimäärää ei ole määritelty, mutta 1-3 sähköpostia viikossa mahdollistanee ryhmän pysymisen toimivana.   

Suosittelemme, että aloitatte vapaamuotoisesti toisiinne tutustuen itsestänne kertoen. Suosittelemme, että ette jaa yksityiskohtaista tietoa traumaattisista tapahtumista. Jos sinulla on iso tarve saada kertoa yksityiskohtaisista traumaattisista tapahtumista, on hyvä kertoa asiasta vähitellen ja myös toista kuunnellen. Traumaattisten tilanteiden kuvaaminen voi olla toisille ja joskus itsellekin liikaa. Kiinnostavampaa on tutustua henkilöön, joka elää samanlaisten haasteiden kanssa tässä ajassa. Akuutin kannattelun tarpeessa suosittelemme lisäksi ammattiavun piiriin hakeutumista. Jokainen pilottiin hakeva sitoutuu toiminnan luottamuksellisuuteen. Sähköposteja tai keskusteltuja asioita ei siis levitetä eteenpäin, eikä ryhmäläisten asioista keskustella kenenkään ulkopuolisen kanssa. Disso ry mahdollistaa vertaistoiminnan ja määrittää rakenteet, pilottiin osallistujat luovat itse sisällön ja vertaistuen. Kaikki osallistujat ovat täysi-ikäisiä ja siten vastuussa itsestään.

Toiminta ei ole anonyymiä, ja hakijat antavat suostumuksen välittää sähköpostiosoite ja nimi omalle parille tai ryhmälle tiedoksi, jotta toiminta voi käynnistyä. Annettuja henkilötietoja ei säilytetä pilottijakson jälkeen. Pilottiin valitut saavat sähköpostitse tiedon valinnasta. Hakuaika ryhmiin päättyy 15.3., ja tavoitteena on saada pilotit käynnistettyä 1.4.2018. Osallistujat sitoutuvat osallistumaan pilotin arviointiin lokakuussa 2018. Disso ry:llä on oikeus keskeyttää pilottihankkeet, mikäli arvioimme sen olevan välttämätöntä.

Disso ry:n hallituksen asettama vertaistoiminnan työryhmä käsittelee hakemukset luottamuksellisesti muodostaen ryhmiä ja kummipareja. Pilottihankkeeseen on mahdollista ottaa mukaan rajallinen määrä osallistujia. Antamiasi henkilötietoja ei säilytetä pilottijakson jälkeen, eikä luovuteta eteenpäin.

Hakuaika on päättynyt. ilmoitamme pilottiin valituille maaliskuun loppuun mennessä.