Logokilpailu alkaa – tule vaikuttamaan! 

Etsimme parasta ja kuvaavinta logoa Disso ry:lle ja julistamme täten kaikille avoimen logokilpailun alkaneeksi!

Kilpailun säännöt

 • Kilpailun järjestäjä: Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
 • Kilpailuaika: 22.11.2017–28.2.2018
 • Tulosten julkistus: paras logo valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa, jonka ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
 • Suunnittelukilpailu on kaikille avoin!Kilpailutöiden arviointi

   

 • Eduksi katsotaan kekseliäisyys ja viittaavuus yhdistyksen nimeen ja/tai dissosiaatioon ja psyykkiseen traumaan tai näistä toipumiseen.
 • Disso ry valitsee voittajan äänestämällä kevätkokouksessa.Tulosten julkistaminen ja palkinto
 • Tulokset julkistetaan heti kevätkokouksen jälkeen. Ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
 • Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan Disso ry:n internetsivuilla sekä Disso ry:n Facebook-sivuilla, Instagram-tilillä ja Twitter-tilillä.
 • Voittavan logon tekijä palkitaan kirjapalkinnolla.

Vaatimukset

 • Logon pitää toimia sähköisessä ja painetussa viestinnässä eri kokoisena.
 • Logon on oltava sähköisessä muodossa.Osallistumisoikeus ja ohjeet
 • Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.png).
 • Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia.
 • Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Disso ry:lle.

Kilpailutöiden toimitus

 • 28.2.2018 mennessä toimitetut logoehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailutyöt toimitetaan osoitteeseen info@disso.fi.
 • Kilpailutöihin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 • Kilpailutöitä ei palauteta.
 • Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun.
 • Osallistujan ollessa alaikäinen: Muista (kysyä huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja) liittää huoltajan nimi yhteystietoihin.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto

 • Voittaja sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet Disso ry:lle ilman erillistä korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.
 • Disso ry:llä on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Disso ry:lle.
 • Voittajalla säilyy oikeus käyttää voittajajakilpailutyötä omassa portfoliossaan.
 • Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.
 • Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa info@disso.fi