Yhdistyksen logokilpailu

...

Logokilpailu alkaa – tule vaikuttamaan! 

Etsimme parasta ja kuvaavinta logoa Disso ry:lle ja julistamme täten kaikille avoimen logokilpailun alkaneeksi!

Kilpailun säännöt

 • Kilpailun järjestäjä: Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
 • Kilpailuaika: 22.11.2017–28.2.2018
 • Tulosten julkistus: paras logo valitaan yhdistyksen kevätkokouksessa, jonka ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
 • Suunnittelukilpailu on kaikille avoin!Kilpailutöiden arviointi

   

 • Eduksi katsotaan kekseliäisyys ja viittaavuus yhdistyksen nimeen ja/tai dissosiaatioon ja psyykkiseen traumaan tai näistä toipumiseen.
 • Disso ry valitsee voittajan äänestämällä kevätkokouksessa.Tulosten julkistaminen ja palkinto
 • Tulokset julkistetaan heti kevätkokouksen jälkeen. Ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
 • Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan Disso ry:n internetsivuilla sekä Disso ry:n Facebook-sivuilla, Instagram-tilillä ja Twitter-tilillä.
 • Voittavan logon tekijä palkitaan kirjapalkinnolla.

Vaatimukset

 • Logon pitää toimia sähköisessä ja painetussa viestinnässä eri kokoisena.
 • Logon on oltava sähköisessä muodossa.Osallistumisoikeus ja ohjeet
 • Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi suunnittelijan nimi sekä työn numero (esim. etunimi.sukunimi.työnnumero.png).
 • Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia.
 • Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Disso ry:lle.

Kilpailutöiden toimitus

 • 28.2.2018 mennessä toimitetut logoehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailutyöt toimitetaan osoitteeseen info@disso.fi.
 • Kilpailutöihin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 • Kilpailutöitä ei palauteta.
 • Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun.
 • Osallistujan ollessa alaikäinen: Muista (kysyä huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja) liittää huoltajan nimi yhteystietoihin.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto

 • Voittaja sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet Disso ry:lle ilman erillistä korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä.
 • Disso ry:llä on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Disso ry:lle.
 • Voittajalla säilyy oikeus käyttää voittajajakilpailutyötä omassa portfoliossaan.
 • Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.
 • Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa info@disso.fi

Lisää Disso ry:n kirjoituksia

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Ajatuksia vertaisuudesta ”Se on jonkinlainen turvasatama ja yhteisö”-opinnäytetyön pohjalta

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyö vertaisuudesta tutki ja kehitti vertaistuen muotoja vakavasti traumatisoituneille. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaiset vertaistukimuodot sopivat parhaiten kohderyhmälle sekä mikä vertaisuudessa auttaa kohderyhmää. Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:lle toteutetussa opinnäytetyössä oli kaksi kantavaa teemaa:
Yhdistyksen vertaistoimintojen kehittäminen uuden vertaistukiryhmän pilotoinnin avulla. Vertaisuuden hyötyjen tutkiminen teorian sekä pilottiryhmästä saatujen tulosten perusteella.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry