Vakauttava Voimaheimo -hanke

Vuosina 2023 – 2025 Disso ry toteuttaa STEA-rahoitteisen hankkeen ”Vakauttava voimaheimo – vertaistukimalli emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille”.

Hankkeen tavoitteet:

Yhteisö

Emotionaalisesti traumatisoituneiden yhteisöllisyyden tunne lisääntyy sekä psyykkinen kuormitus vähenee

Tiedon lisääminen

Emotionaalisesti traumatisoituneiden, heidän läheistensä ja suuren yleisön tiedot traumatisoitumisesta ja dissosiaatiohäiriöstä sekä siitä toipumisesta lisääntyy

Vakauttamiskeinot

Emotionaalisesti traumatissoituneet saavat taitoja, miten arjessa voi vaikuttaa omaan traumaoireiluun vakautamiskeinoilla

Yhdessä

Toimintaan osallistuvien yksinäisyys ja häpeä vähenevät

Sisäinen turva

Toimintaan osallistuvien haitalliset ydinuskomukset muuttuvat myönteisemmiksi

Vuosina 2023 – 2025 Disso ry toteuttaa STEA-rahoitteisen hankkeen ”Vakauttava voimaheimo – vertaistukimalli emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille”. Yhdistys on palkannut Disso ry:n toiminnanjohtajaksi sairaanhoitaja ja yhteisöpedagogi Jenni Lara-Ochoan.

STEA-rahoituksen myötä me Disso ry:ssä pääsemme kehittämään vertaistoimintaamme entisestään ja voimme palvella kohderyhmäämme entistä tiiviimmin. Vakauttavaan Voimaheimo -vertaistukimallin kuuluvat: a) avoimet vertaiskahvilat, b) suljetut teemaryhmät sekä C) digitaalinen vertaistoiminta Discord yhteisö- ja viestintäpalvelualustalla. Vuonna 2023 mallia suunnitellaan ja käynnistetään portaittain.

Vertaistukea Voimaheimosta

Avoimet Voimaheimolat

Disso ry:n avoimet Voimaheimolat ovat kokoontumisia, joissa voimme viettää rennosti aikaa vertaisten kesken, verkostoitua ja jakaa toipumiskokemusta ja tietoa. Kahvilat eivät ole ohjattuja vertaistukiryhmiä eivätkä terapiaa. Keskitymme toipumiseen, emme traumaattisiin kokemuksiimme. Vetäjämme ovat yhtälailla vertaisia ja kokemusasiantuntijoita. Lue lisää täältä.

Suljetut teemaryhmät

Ammattilaisten ohjaamat suljetut ryhmät kokoontuvat kokoontuvat teemoittain:

  • Ensitietoa emotionaalisesta traumasta
  • Vakauttaminen
  • Haitalliset ydinuskomukset

4-6 ryhmää vuodessa.

Voimaheimo verkossa

Digitaalinen Voimaheimo-vertaistoiminta toteutetaan Discord alustalla. Discordissa on tällä hetkellä useita eri kanavia, joiden toimintaa ovat moderoimassa vapaaehtoiset ja työntekijä. Lisäksi alustalla järjestetään asiantuntijachat kuukausittain. Disso ry:n omalla kanavalla voi saada vertaistukea ja osallistua keskusteluun anonyymisti. Kanavalla pätee turvallisen tilan säännöt. Siirry kanavalle tästä.

Disso ry:n toiminnanjohtaja ja hanketyöntekijä

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja yhteisöpedagogi. Hoitoalalla olen toiminut nuorisopsykiatriassa syömishäiriöosastolla, aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa, lastensuojelussa sekä kehitysvamma-alalla. Lisäksi olen ollut yrittäjä seitsemän vuoden ajan. Neljä vuotta sitten kiinnostuin mahdollisuudesta tehdä töitä järjestöpuolella ja päätin opiskella uuden ammatin yhteisöpedagogina. Aika pian opintojen alettua ymmärsin haluavani jatkaa työtäni mielenterveyden parissa järjestöpuolella. Uuteen ammattiin yhteisöpedagogiksi valmistuin joulukuussa 2022.

Työni ydintä tulee olemaan vuosina 2023-2025 STEA-rahoitteinen hanke ”Vakauttava voimaheimo – vertaistukimalli emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille” sekä yhdistyksen toiminnan johtaminen. Yhdistys on ensimmäisten viiden vuotensa aikana tehnyt tärkeää työtä traumatietoisen vaikuttamisen ja vertaistoiminnan tarjoamisen parissa. Tämän toiminnan haluankin nähdä laajentuvan seuraavien vuosien aikana, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monet, joiden elämään traumatisoituminen vaikuttaa sekä mielenterveystyön ammattilaiset.

Jenni Lara-Ochoa

Toiminnanjohtaja & hanketyöntekijä

Vakauttava Voimaheimo -hankkeen tiedotuspalsta

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry