Miten vakautat traumareaktiosi? Workshop

Miten vakautat traumareaktiosi? Minkälaiset keinot toimivat sinulla ja minkälaiset ei? Tarkoituksenamme on tutkia syvemmin minkälaiset vakauttamiskeinot aidosti toimivat juuri kompleksisesti…...
Miten vakautat traumareaktiosi? Minkälaiset keinot toimivat sinulla ja minkälaiset ei?
Tarkoituksenamme on tutkia syvemmin minkälaiset vakauttamiskeinot aidosti toimivat juuri kompleksisesti traumatisoituneille ja niille, jolla on persoonan rakenteellisesta dissosiaatiota?
Järjestämme kahden kerran workshopit etänä, joihin haemme nyt osallistujia. Oletko se sinä? Workshoppien tarkoituksen on keskustella ja pohtia yhdessä minkälaisia keinoja sinulla jo on käytössä ja mitä toivoisit ja kehittäisit vakauttamisteemaan liittyen – Toivoisitko jotain täysin uusia keinoja valikoimaan, toivoisitko, että keinoja opetettaisiin tehokkaammin ja tietoa niistä olisi tarjolla selkeämmin, toisen ihmisen apuja (ammattilaisen tai läheisen) tai jotain muuta?
Ilmoittaudu workshoppeihin (kumpaankin osallistuttava) contact@disso.fi 12.3.2024 mennessä.
  • 1. Workshop 19.3. klo: 14-16
  • 2. Workshop 7.5 klo: 14-16
Projekti on osa Vakauttava Voimaheimo – hanketta ja tuotoksena luomme oppaan ja videoita kohdennettuna erityisesti kompleksisesti traumatiosoituneiden vakauttamiskeinoista.
Workshopit ohjaa Disso ry:n puheenjohtaja Anu Miettinen. Lisätietoja aiheesta voit kysyä matalalla kynnyksellä contact@disso.fi
Tervetuloa mukaan!

Lisää Voimaheimo -hankkeen kirjoituksia

Kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi!

Kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi!

Ota askel kohti toisten tukemista ja kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi. Disso ry järjestää osallistujille maksuttoman vertaistukiohjaajakoulutuksen verkossa huhti-toukokuussa. Ota askel kohti toisten tukemista – kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi! Disso ry järjestää osallistujille maksuttoman koulutuksen verkossa huhti-toukokuussa. Mikäli oma elämäntilanteesi on vakaa, ja haluat vapaaehtoisena sitoutua vertaistukiohjaajakoulutukseen ja vertaistoimintaan, voit hakea mukaan Disso ry:n vertaistukiohjaajakoulutukseen. Samalla pääset osaksi yhdistyksen kasvavaa hyväntahdon perhettä. Koulutus on osa STEA-rahoitteista Vakauttava Voimaheimo emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille -hanketta. Tule mukaan vertaistukitoimintaan – yhdessä on enemmän! Tule mukaan vertaistukitoimintaan – yhdessä on enemmän!

lue lisää
Vertaistukiohjaajat ovat yhteisön rakentajia

Vertaistukiohjaajat ovat yhteisön rakentajia

Vertaistukiohjaajilla on valtavan tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Oman kokemuksensa kautta he luovat väylän jaetulle ymmärrykselle ja tuelle. He luovat empaattisen ympäristön niille, jotka ovat kohdanneet ja/tai kohtaavat samankaltaisia haasteita. Tuon yhteisen kokemuksen kautta muut vertaiset kokevat tulleensa ymmärretyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Vertaistukiryhmien myötä syntyvän yhteisöllisyyden kautta voidaan vaikuttaa myös yhteiskunnan rakenteisiin – yhdessä on enemmän!

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry