Vakauttava Voimaheimo -hanke

Vuosina 2023 – 2025 Disso ry toteuttaa STEA-rahoitteisen hankkeen ”Vakauttava voimaheimo – vertaistukimalli emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille”.

Hankkeen tavoitteet:

Yhteisö

Emotionaalisesti traumatisoituneiden yhteisöllisyyden tunne lisääntyy sekä psyykkinen kuormitus vähenee

Tiedon lisääminen

Emotionaalisesti traumatisoituneiden, heidän läheistensä ja suuren yleisön tiedot traumatisoitumisesta ja dissosiaatiohäiriöstä sekä siitä toipumisesta lisääntyy

Vakauttamiskeinot

Emotionaalisesti traumatissoituneet saavat taitoja, miten arjessa voi vaikuttaa omaan traumaoireiluun vakautamiskeinoilla

Yhdessä

Toimintaan osallistuvien yksinäisyys ja häpeä vähenevät

Sisäinen turva

Toimintaan osallistuvien haitalliset ydinuskomukset muuttuvat myönteisemmiksi

Vuosina 2023 – 2025 Disso ry toteuttaa STEA-rahoitteisen hankkeen ”Vakauttava voimaheimo – vertaistukimalli emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille”. Yhdistys on palkannut Disso ry:n toiminnanjohtajaksi sairaanhoitaja ja yhteisöpedagogi Jenni Lara-Ochoan.

STEA-rahoituksen myötä me Disso ry:ssä pääsemme kehittämään vertaistoimintaamme entisestään ja voimme palvella kohderyhmäämme entistä tiiviimmin. Vakauttavaan Voimaheimo -vertaistukimallin kuuluvat: a) avoimet vertaiskahvilat, b) suljetut teemaryhmät sekä C) digitaalinen vertaistoiminta Discord yhteisö- ja viestintäpalvelualustalla. Vuonna 2023 mallia suunnitellaan ja käynnistetään portaittain.

Vertaistukea Voimaheimosta

Avoimet Voimaheimolat

Disso ry:n avoimet Voimaheimolat ovat kokoontumisia, joissa voimme viettää rennosti aikaa vertaisten kesken, verkostoitua ja jakaa toipumiskokemusta ja tietoa. Kahvilat eivät ole ohjattuja vertaistukiryhmiä eivätkä terapiaa. Keskitymme toipumiseen, emme traumaattisiin kokemuksiimme. Vetäjämme ovat yhtälailla vertaisia ja kokemusasiantuntijoita.

Suljetut teemaryhmät

Ammattilaisten ohjaamat suljetut ryhmät kokoontuvat kokoontuvat teemoittain:

  • Ensitietoa emotionaalisesta traumasta
  • Vakauttaminen
  • Haitalliset ydinuskomukset

4-6 ryhmää vuodessa.

Voimaheimo verkossa

Digitaalinen Voimaheimo vertaistoiminta toteutetaan Discord -alustalla. Discordissa on tällä hetkellä kolme yhteisöä, joiden toimintaa ovat moderoimassa vapaaehtoiset ja työntekijä. Lisäksi alustalla järjestetään asiantuntija -chat kuukausittain.

Disso ry:n omalla kanavalla voi saada vertaistukea ja osallistua keskusteluun anonyymisti. Kanavalla pätee turvallisen tilan säännöt.

Disso ry:n toiminnanjohtaja ja hanketyöntekijä

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja yhteisöpedagogi. Hoitoalalla olen toiminut nuorisopsykiatriassa syömishäiriöosastolla, aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa, lastensuojelussa sekä kehitysvamma-alalla. Lisäksi olen ollut yrittäjä seitsemän vuoden ajan. Neljä vuotta sitten kiinnostuin mahdollisuudesta tehdä töitä järjestöpuolella ja päätin opiskella uuden ammatin yhteisöpedagogina. Aika pian opintojen alettua ymmärsin haluavani jatkaa työtäni mielenterveyden parissa järjestöpuolella. Uuteen ammattiin yhteisöpedagogiksi valmistuin joulukuussa 2022.

Työni ydintä tulee olemaan vuosina 2023-2025 STEA-rahoitteinen hanke ”Vakauttava voimaheimo – vertaistukimalli emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille” sekä yhdistyksen toiminnan johtaminen. Yhdistys on ensimmäisten viiden vuotensa aikana tehnyt tärkeää työtä traumatietoisen vaikuttamisen ja vertaistoiminnan tarjoamisen parissa. Tämän toiminnan haluankin nähdä laajentuvan seuraavien vuosien aikana, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monet, joiden elämään traumatisoituminen vaikuttaa sekä mielenterveystyön ammattilaiset.

Jenni Lara-Ochoa

Toiminnanjohtaja & hanketyöntekijä

Vakauttava Voimaheimo -hankkeen tiedoituspalsta

Vierailu yhteistyökumppanin hyvinvointituokiossa

Vierailu yhteistyökumppanin hyvinvointituokiossa

Yhteistyökumppanimme Lasinen lapsuus kutsui meidät osallistumaan heidän hyvinvointituokioonsa, jossa pääsimme välittämään Disso ry:n sanomaa ja lisäämään tietoisuutta emotionaalisesta traumasta. Yksi luennon tärkeimmistä opeista oli se, että traumatisoitumisen taustalla ei aina ole radikaaleja, selvästi traumaattiseksi kokemukseksi miellettäviä tapahtumia.

lue lisää
Miten vakautat traumareaktiosi? Workshop

Miten vakautat traumareaktiosi? Workshop

Miten vakautat traumareaktiosi? Minkälaiset keinot toimivat sinulla ja minkälaiset ei?

Tarkoituksenamme on tutkia syvemmin minkälaiset vakauttamiskeinot aidosti toimivat juuri kompleksisesti traumatisoituneille ja niille, jolla on persoonan rakenteellisesta dissosiaatiota?

Ilmoittaudu workshoppeihin (kumpaankin osallistuttava) contact@disso.fi 12.3.2024 mennessä.
1. Workshop 19.3. klo: 14-16
2. Workshop 7.5 klo: 14-16

lue lisää
Matalan kynnyksen keskusteluapua traumatisoituneille ja heidän läheisilleen

Matalan kynnyksen keskusteluapua traumatisoituneille ja heidän läheisilleen

Matalan kynnyksen henkilökohtainen keskusteluapu ja neuvonta traumatisoituneille ja heidän läheisilleen.
Keskusteluapuun voi varata ajan contact@disso.fi osoitteesta.

Tapaamiset järjestetään etänä zoom-alustan välityksellä.
Keskustelun tarkoituksena on olla vertaistukena, kuuntelijana ja antaa psykoedukaatiota traumatisoituneille ja heidän läheisilleen.
Traumoja tapaamisissa ei käsitellä.

lue lisää
Asiantuntija-chat Discordissa

Asiantuntija-chat Discordissa

Ensimmäisessä asiantuntija-chatissä Disson Discord-kanavalla torstaina 29.2. klo 17.00-18.00 Minka kertoo kokemustarinansa syrjäänvetäytyvästä ja syrjäytetystä nuoresta kohti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tarinassa keskitytään toipumiskokemukseen. Minka on koulutettu kokemusasiantuntija ja sanataideohjaaja. Kanavalla voit keskustella ja kysyä aiheesta.

lue lisää
Disso ry:n toimijoiden uudet nimet

Disso ry:n toimijoiden uudet nimet

Yhdistyksessä alettiin pyörittelemään syksyn alussa ajatusta siitä, että yhdistyksen vertaistukiohjaajille ja vertaisille olisi mukava olla jokin oma, yhteinen nimi. Yhteisen nimen käyttäminen voisi lisätä yhtenäisyyden tunnetta ja yhteishenkeä. Meille Disso ry:ssä on tärkeää, että kaikki yhdistyksen toimijat ovat mukana toiminnan kehittämisessä. Siksi pyysimmekin vertaistukiohjaajat mukaan ideoimaan sopivaa nimeä. Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet äänestivät nimiehdokkaista mieluisimmaksi Voimaheimolaisen.

lue lisää
Ensitietoa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja trauman vaikutuksista ihmissuhteisiin. -verkkoluento

Ensitietoa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja trauman vaikutuksista ihmissuhteisiin. -verkkoluento

“Ensitietoa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja trauman vaikutuksista ihmissuhteisiin.”

Traumatisoituminen koskettaa monien elämää eri tavoin ja lapsuuden aikaiset haitalliset kokemukset ovat paljon luultua yleisempiä. Haitallisten kokemusten ja traumatisoitumisen vaikutusten ymmärtäminen omassa elämässä on osa eheytymisen polkua. Lapsuudessa tapahtunut traumatisoituminen vaikuttaa etenkin myöhempiin ihmissuhteisiin. Turvaton parisuhde voi tuntua turvalliselta tai turvallinen parisuhde voi tuntua turvattomalta. Vanhemmuus voi herättää yllättäviä vaikeita olotiloja, tunteita ja reaktioita – reagointitapoja, joita ei koskaan aikonut käyttää.

Luennon tavoitteena on tarjota tietoa lapsuuden emotionaalisesta traumasta, persoonan rakenteellisesta dissosiaatiota sekä näiden vaikutuksista ihmissuhteisiin ja vanhemmuuteen.

Luennoitsijana toimii Anu Miettinen, Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n puheenjohtaja, KM kasvatuspsykologia.

Verkkoluento: 12.3.2024 klo 13-14.30

lue lisää
Koulutus vertaistukiohjaajaksi haluavalle

Koulutus vertaistukiohjaajaksi haluavalle

Onko sinulla henkilökohtaisesti kokemusta traumasta ja/tai rakenteellisesta dissosiaatiosta ja niiden vaikutuksista elämän eri osa-alueilla?Haluatko olla kokemassa, jakamassa ja mahdollistamassa vertaistuen korvaamatonta voimaa?
Hae mukaan Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n Vakauttava Voimaheimo -hankkeen vertaistukiohjaajakoulutukseen!

Koulutettuna vapaaehtoisena vertaistukiohjaajana voit toimia muun muassa:

✔vertaiskahviloiden pitäjänä (verkossa tai paikallisesti),
✔kohtaavien teemallisten vertaisryhmien ohjaajana tai
✔moderaattorina tulevalla digitaalisella Discord-kanavallamme
Mikäli oma elämäntilanteesi on vakaa ja haluat vapaaehtoisena sitoutua vertaistukiohjaajakoulutukseen ja -toimintaan, voit hakea mukaan Disso ry:n STEA-rahoitteisen Vakauttava Voimaheimo emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille -hankkeen vertaistukiohjaajakoulutukseen ja samalla kasvavaan hyväntahdon perheeseemme.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry