”Trauma ja dissosiaatio: Arki ja vakauttamiskeinot”