”Oman arjen vakauttaminen trauma- ja dissosiaatio-oireiden kanssa”