Ensitietoa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja trauman vaikutuksista ihmissuhteisiin.