Traumatisoituneen arvostava kohtaaminen – vierailu VAMK:ssa

Viime viikolla vierailimme Vaasan ammattikorkeakoululla luennoimassa sairaanhoitajaopiskelijoille traumatisoituneen arvostavasta kohtaamisesta. Haluamme jakaa kanssanne tärkeimmät kohdat luennostamme, jossa keskityimme erityisesti vireystilaan....
23 toukokuun, 2024

Traumatisoituneen arvostava kohtaaminen – vierailu Vaasan ammattikorkeakoululla

Viime viikolla vierailimme Vaasan ammattikorkeakoululla luennoimassa sairaanhoitajaopiskelijoille, jossa meillä oli pääaiheena traumatisoituneen arvostava kohtaaminen. Haluamme jakaa kanssanne tärkeimmät kohdat luennostamme, jossa keskityimme erityisesti vireystilaan.

Vireystila vaihtelee meillä kaikilla energiatason, väsymyksen ja nälän mukaan. Kun yksilön kokemukset ovat olleet ylivoimaisia liian pitkään, kyky säädellä omaa vireystilaa heikkenee. Erilaisten dissosiaatiohäiriöiden kohdalla vaikein ongelma onkin usein toimintatason voimakas vaihtelu, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää.

Yksilön vireystilan tulisi pysyä suotuisalla alueella, jotta hän ja kaikki hänen osansa kokee olonsa siedettäväksi. Tuolloin on mahdollista oppia, tuntea olonsa turvalliseksi ja elää täysipainoisesti. Traumatisoitunut ihminen tulkitsee ylivireys- ja alivireystilassa ihmisiä ja ympäristöään traumakokemuksen kautta. Hän toimii kuin olisi edelleen tilanteessa, jossa traumatisoitui.

Ylivireystila voi ilmetä esimerkiksi keskittymisvaikeuksina, virhealttiutena, kehollisena aktiivisuutena, kehon jännityksenä, jatkuvana varuillaanolona ja voimakkaina tunnereaktioina. Alivireystila voi näkyä muun muassa keskittymisvaikeuksina, toiminnan hidastumisena, lamaantumisena, passiivisuutena sekä mielen ja kehon turtumisena.

Onko vireystilan säätely sinulle tuttua? Miten säätelet omaa vireystilaasi arjessa? Haluatko oppia lisää tästä aiheesta?
Jaa ajatuksesi ja kokemuksesi kanssamme!

Kiitämme vielä kerran Vaasan ammattikorkeakoulua tästä mahdollisuudesta!
Jatketaan yhdessä oppimista ja keskustelua tärkeistä teemoista.

Lisää Voimaheimo -hankkeen kirjoituksia

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry