Vertaistukiohjaajat ovat yhteisön rakentajia

Vertaistukiohjaajilla on valtavan tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Yhteisen kokemuksen kautta muut vertaiset kokevat tulleensa ymmärretyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Vertaistukiryhmien myötä syntyvän…...
18 maaliskuun, 2024

Vertaistukiohjaajat ovat yhteisön rakentajia
Vertaistukiohjaajilla on valtavan tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Oman kokemuksensa kautta he luovat väylän jaetulle ymmärrykselle ja tuelle. He luovat empaattisen ympäristön niille, jotka ovat kohdanneet ja/tai kohtaavat samankaltaisia haasteita. Tuon yhteisen kokemuksen kautta muut vertaiset kokevat tulleensa ymmärretyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Vertaistukiryhmien myötä syntyvän yhteisöllisyyden kautta voidaan vaikuttaa myös yhteiskunnan rakenteisiin – yhdessä on enemmän!

Vertaistukiohjaajat toimivat roolimalleina toipumisen tiellä
Jakamalla omaa matkaansa ja sen varrella karttunutta kokemusta, he luovat toivoa ja kannustavat esimerkillään vertaisia muovaamaan omaa polkuaan kohti parempaa hyvinvointia. Samalla he murtavat mielenterveyshaasteiden ympärillä häilyvää stigmaa, ja edistävät avointa vuoropuhelua ja ymmärrystä.

Vertaistukiohjaus lisää parhaillaan myös vertaistukiohjaajan omaa hyvinvointia
Se luo mahdollisuuden syventää ymmärrystä omista kokemuksista ja tuntemuksista. Se tuo mukanaan iloa muiden onnistumisista ja edistymisestä. Siksi olemmekin innoissamme kertoessamme, että aivan pian käynnistyy uusi vertaistukiohjaajien koulutus – pysy siis kuulolla, lisätietoa tulossa tällä viikolla!

 

Lisää Voimaheimo -hankkeen kirjoituksia

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry