Yhdessä on enemmän!

Tule mukaan kehittämään vertaistukea ja tuottamaan tietoa traumasta, dissosiaatiosta ja toipumisesta.

Traumatisoitumisen vaikutukset yksilön elämään jäävät helposti tunnistamatta.
Suomalainen palvelujärjestelmä tarvitsee lisää asiantuntija- ja kokemusasiantuntijatietoa trauman vaikutuksista ja rakenteellisesta dissosiaatiosta.

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n arvot:

Yhdessä

Teemme yhteistyötä asiantuntijoiden, vertaisten sekä muiden yhteisöjen kanssa edistääksemme oikeanlaisen tuen saamista. Yhteisen asian eteenpäin vieminen tukee toipumista ja vahvistaa. Olemme kannustavia ja annamme toisillemme toivoa ja turvaa.

w

Avoimesti

Rohkaisemme avoimuuteen dissosiaatiohäiriön suhteen – emme ole syyllisiä traumaan. Toimimme avoimesti keskustellen, vältämme vastakkainasettelua ja pyrimme poistamaan ennakkoluuloja ja leimoja.

Turvallisesti

Olemme turvallinen yhteisö. Pidämme erilaisuutta rikkautena ja kaikkia ihmisiä arvokkaina. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja sitoudumme sen sääntöihin ja arvoihin. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja kokemukseen.

 

Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on perustettu vastaamaan tiedon tarpeeseen.

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on perustettu lokakuussa 2017 yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja trauma-alan asiantuntijoiden kanssa. Idea yhdistyksestä syntyi Viisi naista, sata elämää -kirjaprojektin (www.dissociation.fi) ja sen ympärille muodostuneen dissosiaatioyhteisön piirissä.

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Haluamme tehdä moniammatillista yhteistyötä traumojen hoidon hyväksi ja rakentaa siltoja eri toimijoiden välille. Disso ry on Kukunorin ja Mielenterveyspoolin jäsenyhdistys.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut psyykkisestä traumatisoitumisesta ja siitä johtuvista oireista. Jäseneksi voivat liittyä psyykkisiä traumoja kokeneet ihmiset ja heidän läheisensä, trauma-alan ammattilaiset sekä kaikki, jotka haluavat jollakin tavalla tukea yhdistyksen toimintaa tai ovat kiinnostuneita traumatiedon lisäämisestä suomalaisessa palvelujärjestelmässä.

Jäsenmaksu on 20€. Liittyessäsi jäseneksi sinun tulee hyväksyä yhdistyksen säännöt. 

Jäsenedut

Jäsenetuna tarjoamme mm. ilmaiseksi Elämyspuun tuottaman Hyvinvoinnin rutiinit -videosarjan (katsottavissa 01/2021 loppuun asti). Vuoden 2021 alusta emme enää ole Mielenterveyden keskusliiton jäsen.

 

Hallitus (2021)

Jonna Tähtinen

Jonna Tähtinen

Yhdistyksen puheenjohtaja

Olen vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja ja lisäksi itsekin traumaselviytyjä. Teen koulutuksia ja luentoja ammattilaisille, vapaaehtoistyöntekijöille ja vertaisille. Erityisesti haluan vähentää seksuaalisen hyväksikäytön uhrien kokemaa häpeää puhumalla asiasta omilla kasvoillani. Luonto on lähellä sydäntäni ja minut löytääkin aamuisin usein metsästä.

 

 

 

Werner KuKKAPURO-Väyrynen

Werner KuKKAPURO-Väyrynen

Hallituksen rahastonhoitaja

Lukion käynyt ja itseopiskeleva Sijoittaja-yrittäjä, joka rakastaa kahvia, luontoa ja saunaa. Kiinnnostukseni jakautuu moneen, joitakin mainitakseni: Filmikamerakuvaus, makrotalous kuin sijoitusmarkkinat, joita ammennan ähkyksi asti kirjoista ja podcasteista. Tuleva podcast-isäntä. Hyvinvointityön kehittäminen lähellä sydäntä. ”Totuus se miehen tiellä pitää” olkoon mottoni.

Kalle

Hallituksen jäsen

Esittely tulossa.

Antti Leskelä

Antti Leskelä

Hallituksen varapuheenjohtaja

Olen 47-v traumaselviytyjä, jonka dissosiaatiohäiriö piilotteli itseään pitkälle yli 30-vuotiaaksi. Nyt on takana yli 8 vuotta traumaterapiaa, jonka tueksi – jaksaakseni uskoa, että traumasta voi toipua – olen matkan varrella kerännyt paljon tietoa. Sen jakamisen kautta päädyin Disso ry:n hallitukseen. Uskon, että aito myötätunto syntyy ymmärryksen kautta, ja ymmärrys syntyy oikean tiedon kautta. Siksi haluan olla traumatietoisuutta lisäämässä. Työskentelen toista vuotta uudessa ammatissa fysioterapeuttina, ja haaveenani on tulevaisuudessa auttaa myös kehollisten menetelmien kautta. Paritanssi ja kuorolaulu ovat rakkaat harrastukseni.

Sofia

Hallituksen jäsen

Olen kokenut hyvin turvattoman lapsuuden ja tehnyt pitkään töitä traumojeni kanssa. Terapiaa on takana lähes vuosikymmen, mutta vasta traumoihin erikoistuneen terapeutin avulla olen alkanut todella eheytyä. Traumat vaativat aikaa ja oikeanlaiset metodit, pelkkä keskustelu ei aina riitä. Esimerkiksi EMDR on tehokas menetelmä, samoin keholliset sensomotorisen terapian metodit. Toivon, että erilaisten menetelmien käyttö yleistyisi ja niitä olisi helpommin saatavilla. Kukaan ei saisi jäädä yksin painimaan ylivoimaisten kokemusten kanssa.

Viivi

Hallituksen jäsen

Esittely tulossa.

Anu Miettinen

Anu Miettinen

Hallituksen sihteeri

Olen 40-vuotias kahden lapsen äiti Oulusta. Vahvasti kätkeytynyt traumatausta ohjasi minut lukemaan kokonaan uutta alaa; kova halu tutkia itseä ja auttaa muita, on vienyt minut kokemustutkimuksen pariin sekä kohti kasvatuspsykologian maisterin tutkintoa. Haluan vaikuttaa traumatiedon ja erityisesti traumatisoitumisen seurauksien ymmärryksen lisääntymiseen. Kiinnostuksen kohteitani ovat lapsuuden traumojen ylisukupolvisuus ja niiden vaikutus vanhemmuuteen. Musiikki ja tanssi ovat lähellä sydäntäni.

 

Anniina Rauhala

Anniina Rauhala

Hallituksen jäsen

Olen mielenterveysaktivisti, traumaselviytyjä ja sosiaalialan ammattilainen Helsingistä. Ihmisyyden monimuotoisuuden kunnioittaminen ja epätäydellisyyden juhlistaminen ovat ydinarvojani. Lähdin Disso ry:n hallitukseen, koska tahdon olla mukana lisäämässä tietoutta ja ymmärrystä traumatisoitumiseen liittyvän ulkoisen ja sisäisen stigman poistamiseksi. Kohtaamisessa on voimaa!

 

Tikli Oikarinen

Tikli Oikarinen

Hallituksen varajäsen

Olen ihmisoikeuskysymyksiin erikoistunut yhteiskuntatieteilijä (VTM), yrittäjä ja osteopaattiopiskelija. Olen mukana Disso ry:ssä, koska haluan olla mukana vähentämässä traumatisoitumiseen liittyvää turhaa häpeää ja edistämässä asiallista tietoa. Harrastan uuden oppimista, lukemista, juoksua ja tanssia.

Vera

Hallituksen varajäsen

Esittely tulossa.