Koosteet vuoden 2019 joogaryhmistä (Helsinki ja Turku)

Vuonna 2019 Disso ry teki yhteistyötä Suomen kahden ensimmäisen sertifioidun TCTSY-joogaohjaajan kanssa. Sivulla lyhyt kuvaus TCTSY-joogasta sekä tietoja ja palautetta…...

TCTSY – traumasensitiivinen jooga

EDIT: Sivua päivitetty 1.3.2020, lisätty Helsingin avoimen ryhmän (touko-kesäkuu 2019) tietoja ja tietoja osallistujien määristä.
 
Vuonna 2019 Disso ry teki yhteistyötä Suomen kahden ensimmäisen sertifioidun TCTSY-joogaohjaajan kanssa järjestäen toimintaa Helsingissä ja Turussa. Alla ensiksi lyhyt kuvaus TCTSY-joogasta ja harjoituksen kulusta (teksti on muokaten lainattu Turun ryhmien tiedotteesta), sitten koosteet  vuoden 2019 avointen ja suljettujen ryhmien palautteista.
 
 

 

JOOGAA PALAUTUMISEN TUEKSI – TCTSY

Jotta tuntuisi turvallisemmalle.
Jotta mennyt muuttuisi menneeksi myös kehon mielestä.
Jotta voisin elää kehon kanssa helpommin.

Omassa kehossa oleminen voi olla monista syistä haastavaa. Joskus haastavien kokemusten seurauksena kehon voi olla vaikea löytää hermostolliseen tasapainoon. TCTSY – traumasensitiivinen jooga on syntynyt tukemaan palautumista ja toipumista, jokaisen omaa yksilöllistä kokonaisuutta arvostaen. Harjoitus pyrkii luomaan korjaavia mahdollisuuksia nimenomaan niille hermoston ja aivojen alueille, joille on elämänkokemuksissa saattanut syntyä rasitetta. Kiireettömässä ja pakottomassa hetkessä voi tutkia ja kuulostella kehon luontaisia toipumisen kykyjä ja turvallisempaa läsnäoloa. TCTSY – Trauma Center Trauma Sensitive Yoga -metodi pohjautuu neurologiaan, traumateoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan ja ennen kaikkea osallistujien oman asiantuntijuuden ja tasaveroisen kohtaamisen kunnioittamiseen. Ohjaajat ovat sertifioituja ja valvottuja metodin eettisessä ja ohjeistetussa käytössä.

Harjoituksen sisältö:
Harjoituksessa ohjaaja ehdottaa liikkeitä, mutta ohjaaja ei tarkkaile, kosketa tai korjaa, jotta osallistuja saa aidosti tilaa itselle sopivien tekemisen tapojen tutkimiselle. Liikkeet ja asennot pohjautuvat joogaan, mutta ne eivät edellytä notkeutta tai muitakaan fyysisiä ominaisuuksia. Liikkeissä ei pyritä tiettyihin muotoihin tai mihinkään tiettyyn tekemisen tapaan. Osallistuja voi aina tehdä liikkeet omalla tavallaan ja omassa tahdissa. Kaiken, mikä ei itsestä tunnu hyvältä, voi aina jättää tekemättä.

Mukaan:
Jokin alusta (esim. jumppamatto, joogamatto, retkimatto). Halutessasi voit ottaa huivin tai viltin ja lämpimät sukat lyhyttä loppurentoutusta varten. Vaatteiksi käyvät mitkä tahansa vaatteet, joissa sinun on mahdollisimman mukava olla.

Muuta:
Harjoitus on hetki kehon tukemiselle. Sen vuoksi harjoituksen aikana tai yhteydessä osallistujien traumataustaa tai muuta osallistumisen syytä ei käsitellä puhuen. Tämän vuoksi turvallisuuden ja hyödyllisyyden tueksi on suositeltavaa, että osallistujalla on olemassa terapeuttinen keskusteluyhteys, terapeutti tai muu luotettava omaa hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva ihminen tai yhteisö. Kehotyöskentely on luotu työpariksi puheterapialle. Siitä, missä joskus terapiassa ei pääse eteenpäin puhumalla, voi joskus edetä kehon kautta – ja toisinpäin.

HELSINKI

Traumainformoidun joogan avoin ryhmä

Helsingissä järjestettiin touko-kesäkuussa 2019 traumainformoidun joogan tunteja. Traumainformoitu jooga pohjautuu TCTSY-metodiin (Trauma Center, Trauma Sensitive Yoga, traumasensitiivinen jooga), mutta ei vaadi aktiivista hoitosuhdetta, kuten TCTSY-metodi.

Ohjaajana toimi Sanna Laukkanen. Sanna on sosionomi (AMK), joogaopettaja (RYT200) ja sertifioitu traumasensitiivisen joogan ohjaaja (TCTSY-F). Traumasensitiivistä joogaa Sanna oli jo ohjannut yhteistyössä mm. Suomen Mielenterveysseuran ja Surunauha ry:n kanssa. Joogatunnin alussa oli varattu n. 15 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle Sannan kanssa.

Tunnit toteutettiin turvallisissa pienryhmissä (osallistujamäärä max 8 hlö). Disso ry:n toiveena oli, että mahdollisimman moni pääsi kokeilemaan joogaa, joten ilmoittautumisissa etusijalla olivat aina ensimmäiselle tunnilleen tulevat. Yhteensä avoimella ryhmällä oli 8 kokoontumiskertaa touko-kesäkuussa. Toukokuussa osallistujia oli 31.

Traumasensitiivisen joogan ryhmä syksy 2019

Syksyllä 2019 Helsingissä järjestettiin 10 kerran suljettu joogaryhmä, jonka vetäjänä toimi Sanna Laukkanen (Joogapolku). Ryhmästä tiedotettiin Disso ry:n jäsensähköpostissa, ja osallistujat (8 hlöä) valittiin ilmoittautumisten perusteella. Alla ryhmästä laadittu kooste:

Pienryhmässä harjoiteltiin mm. turvallisuudentunteen vahvistamista kehon ja aivojen välisiä yhteyksiä tukemalla sekä kasvatettiin omaa toimijuutta ja läsnäoloa tässä hetkessä. Kehon voimavarojen yhteys selviytymiseen, toipumiseen ja kukoistukseen nousi vahvasti esille myös kurssilaisten palautteissa. Näin he itse kuvailivat kokemuksiaan:
 
”Ryhmä on ollut minulle vakauttava ja auttanut kohtaamaan kehon tuntemuksia turvallisemmin.”
 
”Olen saanut hyvä kokemuksia siitä, että kehoni on minun ja saan itse päättää mitä sillä teen harjoitusten aikana.”
 
”Ryhmässä on ollut turvallinen, lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri. On ollut tunne, että todella annetaan tilaa ja tukea tehdä itselle kullakin hetkellä sopivia muotoja. Ohjaajan toimintatapa onkin auttanut minua kuuntelemaan ja tunnistamaan omia rajojani ja jotenkin sisäistämään enemmän sitä, että tämä on minun kehoni ja minä saan valita minulle sopivat muodot itseäni kuuntelemalla. Korjaavan kokemuksen tunne. Ei ole mitään pakkoa ja silti on ollut hyvin kannateltu olo.”
.

.

TURKU – PALAUTE SYKSY 2019

Syksyllä 2019 Turussa järjestettiin neljä kertaa traumasensitiivistä joogaa. Ryhmä oli avoin (osallistua sai 1-4 kertaa). Ryhmän ohjaajana toimi Hanna Dufva (www.hannadufva.fi).

Yhteensä neljään kokoontumiskertaan osallistui 19 henkilöä. Ryhmäläisten antaman palautteen mukaan joogakerroilla koettiin mm. lepoa ja helpotusta, turvallisuutta, vahvempaa läsnäoloa omaan kehoon ja oloa siitä, miltä tuntui ennen traumatisoivia tapahtumia.

Lisää Disso ry:n kirjoituksia

Uuden työntekijän tervehdys

Uuden työntekijän tervehdys

Olen Irene Palomino, Disso ry:n uusi järjestökoordinaattori ja haluan jakaa teille pienen kurkistuksen elämääni. Kotipesäni on tällä hetkellä Raahessa, missä jaan arjen puolisoni, esikoisemme ja pienen eläinlaumamme kanssa. Olen tiedonjanoinen ja innostun uusista asioista helposti. Eläimet, musiikki, tanssi ja huonekasvit ovat pysyviä asioita elämässäni. Ne antavat voimaa arjen keskelle ja pitävät minut jalat maassa.

lue lisää
Matalan kynnyksen keskusteluapua traumatisoituneille ja heidän läheisilleen

Matalan kynnyksen keskusteluapua traumatisoituneille ja heidän läheisilleen

Matalan kynnyksen henkilökohtainen keskusteluapu ja neuvonta traumatisoituneille ja heidän läheisilleen.
Keskusteluapuun voi varata ajan contact@disso.fi osoitteesta.

Tapaamiset järjestetään etänä zoom-alustan välityksellä.
Keskustelun tarkoituksena on olla vertaistukena, kuuntelijana ja antaa psykoedukaatiota traumatisoituneille ja heidän läheisilleen.
Traumoja tapaamisissa ei käsitellä.

lue lisää
Asiantuntija-chat Discordissa

Asiantuntija-chat Discordissa

Ensimmäisessä asiantuntija-chatissä Disson Discord-kanavalla torstaina 29.2. klo 17.00-18.00 Minka kertoo kokemustarinansa syrjäänvetäytyvästä ja syrjäytetystä nuoresta kohti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tarinassa keskitytään toipumiskokemukseen. Minka on koulutettu kokemusasiantuntija ja sanataideohjaaja. Kanavalla voit keskustella ja kysyä aiheesta.

lue lisää
Disso ry:n toimijoiden uudet nimet

Disso ry:n toimijoiden uudet nimet

Yhdistyksessä alettiin pyörittelemään syksyn alussa ajatusta siitä, että yhdistyksen vertaistukiohjaajille ja vertaisille olisi mukava olla jokin oma, yhteinen nimi. Yhteisen nimen käyttäminen voisi lisätä yhtenäisyyden tunnetta ja yhteishenkeä. Meille Disso ry:ssä on tärkeää, että kaikki yhdistyksen toimijat ovat mukana toiminnan kehittämisessä. Siksi pyysimmekin vertaistukiohjaajat mukaan ideoimaan sopivaa nimeä. Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenet äänestivät nimiehdokkaista mieluisimmaksi Voimaheimolaisen.

lue lisää
Disso ry:n hallitustiimi 2024 esittäytyy

Disso ry:n hallitustiimi 2024 esittäytyy

Yhdistyksen syyskokous valitsee aina seuraavan kalenterivuoden ajaksi hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Vuonna 2023 puheenjohtajana toimii Anu Miettinen. Hänen ja muiden hallituksen jäsenten esittelyt löydät tältä sivulta. Vuonna 2023 käynnistyi kolmivuotinen, STEAn rahoittama hankkeemme ”Vakauttava Voimaheimo emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille 2023–2025″. Sen toiminnanjohtajaksi on palkattu sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi Jenni Lara-Ochoa, joka vuonna 2022 teki Disso ry:ssä opintoihinsa liittyneen harjoittelun ja opinnäytetyön.

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry