Trauma-alan ammattilaisten workshop

Tarkoituksenamme on tutkia syvemmin osana Vakauttava Voimaheimo -hanketta, minkälaiset vakauttamiskeinot aidosti toimivat juuri kompleksisesti traumatisoituneille ja niille, joilla on persoonan…...

Hei sinä trauma-alan ammattilainen!

Tarkoituksenamme on tutkia syvemmin osana Vakauttava Voimaheimo -hanketta, minkälaiset vakauttamiskeinot aidosti toimivat juuri kompleksisesti traumatisoituneille ja niille, joilla on persoonan rakenteellista dissosiaatiota. Järjestämme kahden kerran workshopit etänä traumojen kanssa työskenteleville ammattilaisille ja haemme nyt niihin osallistujia. Oletko sinä yksi heistä? Keräämme noin 7-15 henkilön ryhmän.

Työpajojen tarkoituksena on keskustella ja reflektoida yhdessä mitä kaikkea vakauttaminen on? Mitä keinoja on, miten ne toimivat ja miten niitä pitäisi kehittää, kun keskitytään kompleksiseen traumaan ja rakenteelliseen dissosiaatioon. Jaetun tiedon ja kokemusten kautta työpajoihin osallistuminen lisää myös ammattilaisten oman työn tekemisen syvyyttä laajentaen mahdollisesti näkökulmia ja keinojen työkalupakkia. Toiseen työpajaan osallistuvat myös kokijat.

Ilmoittaudu workshoppeihin (kumpaankin mieluiten osallistuttava) contact@disso.fi 2.4.2024 mennessä:
1. Workshop 9.4. klo: 14-16
2. Workshop 7.5. klo: 14-16

Ensimmäinen workshop koostuu ammattilaisista. Jälkimmäiseen workshopiin 7.5.2024 osallistuu myös kokijat (traumatisoituneet) heille järjestetyn oman työpajan jälkeen.

Projekti on osa Vakauttava voimaheimo -hanketta. Projektin tuotoksena luomme oppaan ja videoita kohdennettuna erityisesti kompleksisesti traumatisoituneiden vakauttamiskeinoista.Workshopit ohjaa Disso ry:n puheenjohtaja Anu Miettinen. Lisätietoja aiheesta voit kysyä matalalla kynnyksellä contact@disso.fi.

Lisää Voimaheimo -hankkeen kirjoituksia

Kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi!

Kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi!

Ota askel kohti toisten tukemista ja kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi. Disso ry järjestää osallistujille maksuttoman vertaistukiohjaajakoulutuksen verkossa huhti-toukokuussa. Ota askel kohti toisten tukemista – kouluttaudu vertaistukiohjaajaksi! Disso ry järjestää osallistujille maksuttoman koulutuksen verkossa huhti-toukokuussa. Mikäli oma elämäntilanteesi on vakaa, ja haluat vapaaehtoisena sitoutua vertaistukiohjaajakoulutukseen ja vertaistoimintaan, voit hakea mukaan Disso ry:n vertaistukiohjaajakoulutukseen. Samalla pääset osaksi yhdistyksen kasvavaa hyväntahdon perhettä. Koulutus on osa STEA-rahoitteista Vakauttava Voimaheimo emotionaalisesti traumatisoituneille aikuisille -hanketta. Tule mukaan vertaistukitoimintaan – yhdessä on enemmän! Tule mukaan vertaistukitoimintaan – yhdessä on enemmän!

lue lisää
Vertaistukiohjaajat ovat yhteisön rakentajia

Vertaistukiohjaajat ovat yhteisön rakentajia

Vertaistukiohjaajilla on valtavan tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Oman kokemuksensa kautta he luovat väylän jaetulle ymmärrykselle ja tuelle. He luovat empaattisen ympäristön niille, jotka ovat kohdanneet ja/tai kohtaavat samankaltaisia haasteita. Tuon yhteisen kokemuksen kautta muut vertaiset kokevat tulleensa ymmärretyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Vertaistukiryhmien myötä syntyvän yhteisöllisyyden kautta voidaan vaikuttaa myös yhteiskunnan rakenteisiin – yhdessä on enemmän!

lue lisää

Liity yhdistyksen jäseneksi!

Copyright © 2024 Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry